Woningmarkt opgeleefd in juni

Het aantal woningbezichtigingen neemt toe sinds maart. De vraag naar woningen is in juni groter dan een jaar geleden.

Afgelopen maand laat voor het eerst dit jaar een positief verschil zien in de vraag naar woningen ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar.  Ook is het verschil in het aantal verkopen onder voorbehoud in juni het grootst. Het aantal verkopen nam met  35% toe, terwijl er in mei nog sprake was van een dalende trend.

Belangrijkste oorzaken van de toegenomen belangstelling:

  • Het vertrouwen dat de overdrachtsbelasting op 2% blijft
  • Nog voor 1 juli willen profiteren van de hogere NHG grens
  • De signalen dat de hypotheekrente geleidelijk zal worden afgebouwd
  • Kans op hogere maandlasten in 2013

Huidige stimulerende maatregelen van de overheid (overdrachtsbelasting en NGH grens) en speculaties over toekomstige maatregelen (beperking hypotheekrenteaftrek, hypotheek volledig aflossen en 100% woningwaarde financieren) hebben een  direct effect op de woningmarkt. Of de positieve ontwikkelingen op de woningmarkt worden doorgezet hangt dan ook sterk af van de verkiezingsuitslag in september, waarvan de inhoud direct afstraalt op de woningmarkt.

Bron: Eufin, 11-07-2012