Woningbezitters zijn zeer bewust bezig met fianciële situatie

Van de woningbezitters in Nederland staat 65% er financieel voldoende tot zeer goed voor. Een derde doet er goed aan de financiële situatie nader te bekijken en bijvoorbeeld te starten met aflossen of meer tussentijds aflossen. Bij 3% van de woningbezitters is aandacht voor de hypotheek en financiën echt noodzakelijk. Dit blijkt uit een analyse van de resultaten van de ING Hypotheek Stresstest.

Met de Hypotheek Stresstest op ING.nl kunnen woningbezitters snel en eenvoudig inzicht krijgen in hun persoonlijke hypotheeksituatie. De Hypotheek Stresstest is de afgelopen vijf weken bijna 45.000 keer ingevuld. Meer dan de helft (56%) van de deelnemers geeft aan een hypotheek van de ING te hebben. Ruim 70% van de huizenbezitters die de test hebben ingevuld, geven aan te willen weten hoe zij ervoor staan met de hypotheek.  Dennis Noordervliet, directeur marketing hypotheken bij de ING: ”Wij zijn erg blij om te zien dat zoveel woningbezitters zeer bewust bezig zijn met het in kaart brengen van hun persoonlijke financiële situatie.”

Woningbezitter verwacht gelijkblijvend of stijgend inkomen

Ruim een op de tien (11%) woningbezitters maakt zich wel eens zorgen over het betalen van de hypotheek maandlasten, 16% maakt zich wel eens zorgen over een mogelijke restschuld bij verkoop van de woning in de toekomst en 1% maakt zich zorgen vanwege het bezit van twee huizen.

Drie op de tienhuizenbezitters is van plan om binnen nu en drie jaar (misschien) te verhuizen. Van de woningbezitters verwacht 63% dat zijn inkomen de komende jaren gelijk zal blijven en 17% verwacht een stijging van het inkomen. Twee derde (65%) van de Nederlandse huizenbezitters houdt maandelijks geld over en driekwart van de huizenbezitters heeft een financiële buffer die hoger ligt dan de NIBUD norm van € 3.550.

Starten met aflossen hypotheek

Woningbezitters kunnen na het invullen van de test direct zien op welke financiële aspecten extra aandacht verstandig is. Noordervliet: “De resultaten zijn gebaseerd op een inschatting van de consumenten zelf. Belangrijk is dat woningbezitters, als daar aanleiding toe is, in gesprek gaan met hun hypotheekverstrekker. Het kan bijvoorbeeld zinnig zijn om te starten met aflossen van de hypotheek of om meer tussentijds af te lossen om een mogelijke restschuld bij toekomstige verkoop van de woning te verkleinen.” Klanten krijgen afhankelijk van hun persoonlijke situatie diverse diensten van het Nibud (Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) aangeboden zoals de Bufferberekenaar, Persoonlijk Budgetadvies en het maken van een Bespaarplan.