Woning tijdelijk verhuren gemakkelijker

De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel van minister Liesbeth Spies om de Leegstandswet te veranderen.

Hierdoor wordt tijdelijke verhuur van een koopwoning gemakkelijker.  Van verhuur van de werd toe nu toe vaak afgezien omdat de procedure ingewikkeld is. Maar nu vervalt voor de gemeenten de verplichting om voor de te verhuren woning een maximale huurprijs vast te stellen. Ook mogen gemeenten niet langer eisen stellen die niet in de wet zijn opgenomen en wordt het mogelijk een pand meerdere keren tijdelijk te verhuren.

Het kabinet gaat ook de strijd aan tegen onnodige leegstand. De maximale periode voor tijdelijke verhuur van huurwoningen die moeten worden gesloopt of gerenoveerd, wordt opgetrokken naar 7 jaar, een verlenging van 2 jaar. Ook kan er langer in leegstaande kantoren en andere panden zonder woonbestemming worden gewoond. Hiervan wordt de maximale duur van verhuur verdubbeld naar 10 jaar. Het kabinet hoopt het zo lucratiever te maken om lege kantoren tijdelijk te laten bewonen.

Mensen die huren op basis van de Leegstandswet hebben minder rechten dan reguliere huurders. Volgens de Leegstandswet moet een huurder vertrekken zodra de huurtermijn voorbij is. Huiseigenaren en banken hebben daardoor meer zekerheid dat ze het pand leeg kunnen opleveren bij verkoop.

Bron: OverGeld, 13-07-2012