Wijzigingen regeerakkoord

Deze analyse, uitgevoerd op verzoek van de Minister-president, is gebaseerd op het financieel kader van het Regeerakkoord zoals ontvangen op woensdag 24 oktober en de aanpassingen daarop ontvangen op 9 en 11 november. Ook zijn de verschillen met de CPB Notitie van 29 oktober omschreven.

Ten opzichte van het pakket dat is doorgerekend in de CPB Notitie van 29 oktober is een aantal maatregelen gewijzigd.

* De nominale premie blijft op het niveau van het basispad (1269 euro in 2014),
* de zorgtoeslag blijft bestaan
* Er komt geen inkomensafhankelijke ziektekostenpremie (iazp).
* In aanvulling daarop wordt de algemene heffingskorting over het (voor aftrekposten gecorrigeerde) inkomen in de tweede en derde schijf met 3% afgebouwd naar ruim duizend euro in 2017.
* Daarnaast wordt de arbeidskorting afgebouwd tot nul voor de hogere inkomens.
* De opbrengst van de stapsgewijze verlaging van het hoogste tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken is geheel ingezet om de derde schijf te verlengen. De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Tussen 2013 en 2040 wordt het maximale tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken jaarlijks met 0,5%- punt verlaagd tot uiteindelijk 38%.

Bron: CPB