Wijzigingen in de leegstandwet

Diverse wijzigingen worden aangebracht in de Leegstandswet. Door diverse aanpassingen (zie hierna) wordt het eenvoudiger een woning die in de verkoop staat tijdelijk te verhuren (waarbij o.a. de hypotheekverstrekker de waarborg heeft dat de woning te zijner tijd in onverhuurde staat kan worden verkocht.

Het voornemen tot verruiming van de mogelijkheden van tijdelijke verhuur betreft de hierna volgende onderdelen (zie ook download):

a. Meerdere periodes van tijdelijke verhuur (pagina 5 download)

b. Maximale termijn voor verlenging vergunning voor huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie tot zeven jaren (pagina 5)

c. Maximale termijn voor verlenging vergunning voor woonruimten in leegstaande gebouwen tot tien jaren (pagina 5)

d. Geen huurprijsbescherming bij verhuur te koop staande woningen (pagina 6)

e. Geen verdere voorwaarden aan vergunningverlening voor te koop staande woningen (pagina 6)

De VNG staat positief tegenover de maatregelen van het wetsvoorstel, maar merkt op dat het naar verwachting geen structurele oplossing is voor de problemen op de woningmarkt. Het voorstel is vooral een tijdelijke steun in de rug voor woningeigenaren.

Bron: Rijksoverheid