Wetsvoorstellen huurverhoging aanvaard

De wetsvoorstellen Huurverhoging op grond van inkomen en Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens zijn op dinsdag 12 maart aangenomen door de Eerste Kamer. Eerder, in juni 2012, werd de behandeling van het wetsvoorstel tegen scheefwonen aangehouden.

Huurverhoging op grond van inkomen
Ter bevordering van de doorstroming op de huurmarkt voorziet dit wetsvoorstel dat voor huurders van een gereguleerde woning met een huishoudinkomen van meer dan € 43 000 een maximale huurprijsstijging van inflatie plus maximaal 5 procentpunt wordt toegestaan.

Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens
Dit wetsvoorstel strekt ertoe een extra huurverhoging mogelijk te maken voor huurders met een inkomen tussen € 33 614 en € 43 001 per jaar met een bedrag ter hoogte van maximaal het inflatiepercentage plus 2 procent.

Bron: Eerste Kamer