Werkwijze financiële planning

Bij A en S werken uitsluitend ervaren professionals. Onze adviseurs hanteren de volgende werkwijze:

[accordion title=”Oriënteren”] Tijdens de oriëntatiefase maken we kennis met elkaar en bespreken we wat wij voor u kunnen betekenen. U maakt hier de beslissing of en hoe u gebruik wilt maken van onze diensten. Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden. Wanneer u van onze dienstverlening gebruik wenst te maken, dan leggen wij dit vast in een opdrachtbevestiging. [/accordion] [accordion title=”Inventariseren”] Wij beginnen onze werkzaamheden met een inventarisatie van uw gegevens, uw risicobereidheid, uw kennis en ervaring en uw wensen en uw doelstellingen. Dit vormt de basis voor de totstandkoming van het uiteindelijk advies.  [/accordion] [accordion title=”Analyseren en adviseren”] Inzicht in zowel uw huidige als uw toekomstige financiële positie is noodzakelijk om belangrijke beslissingen te nemen. Dit inzicht geven wij u in deze fase. U krijgt van ons een helder overzicht van alle belangrijke scenario’s en risico’s voor een langere periode. Dat geeft u het inzicht om beslissingen te nemen die uw huidige en toekomstige  wensen in vervulling laten gaan.[/accordion] [accordion title=”Bemiddelen”] Wij selecteren voor u de beste productoplossing. Wij kunnen kiezen uit het aanbod van een groot aantal betrouwbare banken en verzekeraars. Wij maken hierbij gebruik van vergelijkingssoftware. U bent zeker van scherpe tarieven in combinatie met goede voorwaarden. De complete administratieve afhandeling en controle wordt door ons verzorgd. [/accordion] [accordion title=”Onderhouden advies”] Uw advies wordt gebaseerd op uw huidige situatie, uw huidige wensen en doelstellingen, de huidige marktomstandigheden en de beschikbare financiële producten van dit moment. Al deze variabelen kunnen in de loop der tijd wijzigen. Wij werken met duidelijke servicecontracten. Uw advies wordt actief onderhouden en u weet precies waar u aan toe bent. [/accordion]