Nieuw woonakkoord

Het kabinet heeft met enkele oppositiepartijen een akkoord gesloten over de woningmarkt. De maatregelen uit het akkoord kunnen gevolgen hebben voor kopers en huurders.

Wat betekent het akkoord voor kopers?

Dit zijn de belangrijkste maatregelen uit het akkoord voor kopers:

  • De aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken blijft 30 jaar. De hypotheek moet tijdens de looptijd in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Dit geldt al sinds 1 januari 2013.
  • Maar het is mogelijk om naast deze hypotheek een tweede hypotheek af te sluiten tot maximaal 50% van de waarde van de woning. Deze tweede hypotheek kan gebruikt worden om een gedeelte van de lasten van de eerste hypotheek te betalen. Daardoor kunnen volgens het kabinet de maandlasten in de eerste jaren lager uitvallen, doordat er netto minder wordt afgelost. De rente van deze tweede hypotheek kan echter niet worden afgetrokken van de belasting. Bovendien blijft er na 30 jaar een hypotheekschuld over, omdat de tweede hypotheek niet in 30 jaar afgelost hoeft te worden.
  • Er is meer budget voor het verstrekken van startersleningen.
  • De btw op renovatie en verbouwingen in de bestaande bouw wordt tijdelijk verlaagd naar 6% (van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014).

Wat betekent het akkoord voor huurders?

Dit zijn de belangrijkste maatregelen uit het akkoord voor huurders:

  • De huren stijgen tot maximaal 4% boven inflatie in plaats van de in het Lente-akkoord afgesproken 6,5%. Dit geldt voor de inkomensgroep boven € 43.000 per jaar.
  • Voor de inkomensgroep tussen € 33.614 en € 43.000 stijgen de huren tot 2% boven inflatie in plaats van 2,5%.
  • Voor de inkomens tot € 33.614 gaat de huur omhoog met 1,5% boven inflatie.
  • Huurders die er in inkomen op achteruitgaan, krijgen onder bepaalde omstandigheden huurverlaging.
  • De hoogte van de huur wordt niet gekoppeld aan de WOZ-waarde, maar wordt bepaald aan de hand van punten.

Wanneer gaat het akkoord in?

Het is nog niet duidelijk wanneer het akkoord ingaat. De maatregelen uit het akkoord moeten eerst worden uitgewerkt in wet- en regelgeving. Pas daarna weten we wat het precies betekent voor het verstrekken van hypotheken en ons hypotheekadvies.