Vertrouwen in woningmarkt neemt fors toe

Het consumentenvertrouwen in de Nederlandse woningmarkt is het afgelopen kwartaal met 20 punten gestegen tot 102. Dit is de grootste stijging sinds de start van de meting van het onderzoek in 2006. Zowel koopwoningbezitters als starters verwachten dat er de komende periode meer huizen verkocht gaan worden. Dit blijkt uit het ING WoonBericht. Het aantal woningbezitters dat los van de hypotheek via sparen en beleggen vermogen opbouwt om af te lossen op de hypotheek, is ten opzichte van het eerste kwartaal gegroeid. ING zag bij haar klanten over de eerste vijf maanden van dit jaar het volume van gedeeltelijke aflossingen op de hypotheek toenemen met 47% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Stijging van vertrouwen in woningmarkt zichtbaar
Elk kwartaal meet de ING het vertrouwen in de woningmarkt onder potentiële starters en koopwoningbezitters. Deze WoonIndex komt in het tweede kwartaal van 2013 uit op 102 en daarmee komt de index voor het eerst sinds 2010 weer boven de neutrale stand van 100 uit. Nadat het vertrouwen van koopwoningbezitters over het eerste kwartaal al stabiliseerde, zien we over het afgelopen kwartaal zowel bij koopwoningbezitters als bij starters een forse stijging. Vooral het optimisme over het aantal huizen dat zal worden verkocht is bij beide groepen toegenomen. Deze index is gestegen van 65 naar 100. Een op de vijf ondervraagden verwacht nu een stijging van de huizenprijzen. Dennis Noordervliet, directeur Marketing Hypotheken bij de ING: “Het is bemoedigend dat zowel koopwoningbezitters als starters meer vertrouwen hebben in de woningmarkt. Starters zijn vooral positief over de huizenprijzen. Ruim twee derde van hen vindt de huidige periode gunstig voor de aanschaf van een huis. Ruim de helft van de koopwoningbezitters onderschrijft deze mening.”

Verdubbeling tussentijdse aflossingen ten opzichte van vorig jaar
Sparen blijft de meest populaire manier om, los van de hypotheek, vermogen op te bouwen om af te lossen op de hypotheek (63%). Het aantal eigenaren dat via sparen en beleggen vermogen opbouwt is gestegen van 16% naar 23%. Koopwoningbezitters bouwen buiten de hypotheek vermogen op om (op termijn) af te lossen omdat ze zo weinig mogelijk schulden willen hebben (56%) of omdat ze geen restschuld willen overhouden (31%). Een op de vijf houdt geld over en bouwt daarmee het gewenst vermogen op. Ruim 20% van de woningbezitters heeft de intentie om extra af te lossen op de hypotheek. Van diegenen die extra aflossen, gebruikt bijna twee derde hiervoor spaargeld (65%) en iets minder dan één derde het salaris (31%). Slechts een kleine groep zet het vakantiegeld hiervoor in (13%). Noordervliet: “ING zag over de eerste vijf maanden dit jaar het volume van tussentijdse aflossingen op de hypotheek toenemen met 47% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De in het laatste kwartaal van vorig jaar ingezette trend met tussentijds aflossen zet zich dit jaar duidelijk voort.”

Weinig zorgen over waarde woning in relatie tot hypotheek
Driekwart van de koopwoningeigenaren denkt dat de waarde van de woning op dit moment gelijk of hoger is dan de waarde van de huidige hypotheek. Bijna drie op de vier (71%) maakt zich geen zorgen over de huidige situatie op de woningmarkt als het gaat over de waarde van hun woning in relatie tot hun hypotheek. Ruim een kwart maakt zich hier een klein beetje zorgen over.

Effect lagere BTW op verbouw en renovatie eigen woning
Ruim driekwart van de eigenaren van koopwoningen is bekend met de tijdelijke verlaging van het btw-tarief op het verbouwen en de renovatie van de eigen woning. 18% van de koopwoningeigenaren is door de lagere btw gaan denken over de optie om te verbouwen of te renoveren om de marktwaarde van de eigen woning te vergroten. Bijna een kwart (24%) was al van plan om aanpassingen aan de woning te doen en deze maatregel maakt het extra aantrekkelijk.