Verhuur oude woning zonder vergunning

Een eigenaar mag zijn tweede, te-koop-staande woning verhuren zonder gemeentelijke vergunning. Dat antwoordt minister Spies van Binnenlandse Zaken op vragen van de VVD.

Het staat een eigenaar volgens de minister vrij zijn tweede woning te verhuren zonder gebruik te maken van de mogelijkheid die de Leegstandwet biedt voor tijdelijke verhuur met beperkte huurbescherming. Hiervoor is geen gemeentelijke vergunning vereist en is een dergelijke reguliere verhuur niet illegaal. De huurder geniet in dat geval wel volledige huurbescherming.

Aangezien de verhuur van (voormalige) koopwoningen niet wordt geregistreerd, kan de minister niet zeggen hoe vaak dit voorkomt. Wel kan het zijn dat de eigenaar bij een dergelijke verhuur in strijd handelt met het huurbeding uit de hypotheekakte. Banken geven doorgaans slechts toestemming voor tijdelijke verhuur indien de eigenaar een vergunning heeft voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet, schrijft de minister.

Ook deelt de minister de opvatting niet dat het aanvragen van de vergunning door een eigenaar bij een gemeente een tijdrovende of een zeer kostbare zaak is.

Bron: Staatscourant, 08-05-2012