Verhuur koophuis gemakkelijker

Mensen die een nieuwe woning kopen zonder dat hun oude verkocht is, kunnen hun oude huis in de toekomst gemakkelijker verhuren. Minister Spies van Binnenlandse Zaken wil de procedure voor het aanvragen van de verplichte verhuurvergunning bij de gemeenten versoepelen. De huizen moeten niet langer onder het Woningwaarderingsstelsel (‘puntenstelsel’) vallen. Zo vervalt de verplichting voor gemeenten om voor de te verhuren woning een maximale huurprijs vast te stellen. Ook mogen gemeenten bij het verlenen van de vergunning geen extra voorwaarden stellen. Daarnaast gaat de minister met het ministerie van Financiën en met de banken, die toestemming moeten geven voor tijdelijke verhuur, kijken hoe eventuele knelpunten kunnen worden opgelost.
De maximale periode voor tijdelijke verhuur van huurhuizen die gesloopt of gerenoveerd zouden moeten worden, gaat van 5 naar 7 jaar. Ook kan er vaker een vergunning voor tijdelijke verhuur van deze panden worden afgegeven. De verhuiskostenvergoeding waartoe verhuurders soms verplicht worden, zou bij het beëindigen van de tijdelijke bewoning achterwege moeten blijven. De huurder weet immers dat de huur maar tijdelijk is.

Bron: Fintool.nl