Berichten

Voorgestelde veranderingen voor hypotheken

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Let op! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 14 november 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit het regeerakkoord nader moet vormgeven…

Rente restschuld maximaal 5 jaar aftrekbaar/Verlaging maximaal percentage aftrek hypotheekrente

De problemen met restschulden worden gericht aangepakt. De rente betaald op restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijven worden afgetrokken. De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting…

Weekers oneens met kritiek fiscalisten

De Telegraaf schrijft dat Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën het oneens is met kritiek van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) op zijn plannen voor de hypotheekrenteaftrek. De NOB had het wetsvoorstel als te complex…

Kamer stemt in met fiscale maatregelen begrotingsakkoord

De Tweede Kamer heeft eind vorige week ingestemd met de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 van de gelegenheidscoalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Het algemene btw-tarief gaat per 1 oktober…

PvdA wil ook aftrek van bestaande hypotheken beperken

De PvdA heeft in het nieuwe verkiezingsprogramma het plan om de hypotheekrenteaftrek voor bestaande en nieuwe hypotheken te beperken, gehandhaafd. In haar verkiezingsprogramma draait de PvdA een aantal maatregelen uit het begrotingsakkoord…

Hypotheekplannen uitgesteld tot na verkiezingen

De Tweede Kamer behandelt pas na de verkiezingen in september het plan om de hypotheekrenteaftrek te beperken, zoals was opgenomen in het vijfpartijenakkoord. Dat zei staatssecretaris Frans Weekers gisteren in het Radio 1 Journaal. Weekers…

Akkoord 2012 belastingen

Het meest omvangrijke onderdeel van het Lenteakkoord is een palet aan belastingverhogingen, die soms via andere lastenverlichtingen weer worden gecompenseerd: Het hoge btw-tarief gaat vanaf oktober al van 19 naar 21 procent. De BTW verhoging…

Akkoord 2012 zorg

In de zorg heeft het Lente-akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie de volgende gevolgen: De rollator verdwijnt uit het basispakket. Voor gehoortoestellen moet een eigen bijdrage van 25 procent worden betaald. Er wordt duidelijk…

Akkoord 2012 sociale zekerheid

In het Lenteakkoord ontkomt de sociale zekerheid niet aan ingrepen. De aow-leeftijd gaat vanaf 2013 jaarlijks omhoog. In 2013, 2014, en 2015 met een maand. Daarna drie jaar met 2 maanden. In 2019 stijgt de pensioenleeftijd in één klap met…

Akkoord 2012 woningmarkt

De vijf partijen van het Lenteakkoord hebben de volgende afspraken gemaakt voor de woningmarkt: Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als het echt om een lening gaat die gedurende de looptijd volledig…