Berichten

A en S Financieel Adviseurs wint de Independer hypotheekprijs ‘Beste kantoor 2013’ in de regio Gooi en Vechtstreek

Op 9 juli 2013 heeft Independer de 25 regionale winnaars bekendgemaakt die de Independer hypotheekprijs ‘Beste kantoor 2013’ hebben gewonnen. In de regio Gooi en Vechtstreek is A en S Financieel Adviseurs tot winnaar uitgeroepen. Het hypotheekadvies van dit kantoor heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding in die regio.

 

Het team van A en S is trots op deze mooie prijs en de hoge score. Vooral omdat het onze tevreden klanten zijn die ons waarderen. Dit jaar bestaat A en S tien jaar, dit is een leuk cadeau. We zijn blij dat we zoveel mensen goed hebben kunnen helpen bij het realiseren van hun woonwensen. We danken onze klanten voor de beoordelingen en de waardering!

 

Adviseurs die aan deze verkiezing hebben mee gedaan, kunnen worden beoordeeld door hun klanten op www.independer.nl. Om in aanmerking te komen voor de prijs moesten advieskantoren minimaal acht klantreviews hebben ontvangen. Ook moesten minimaal vijf klanten een Kwaliteitscheck hebben ingevuld. Met deze check kunnen consumenten aan de hand van een vragenlijst controleren of hun hypotheekadviseur alle relevante onderwerpen heeft besproken. De Kwaliteitscheck is gebaseerd op een vragenlijst van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De prijs heeft betrekking op beoordelingen die zijn achtergelaten tussen 1 juni 2012 en 17 juni 2013.

[btn link=”https://www.asfa.nl/referenties/” color=”rosyBrown”]Bekijk onze referenties[/btn]

Woningmarkt stabiliseert

De woningmarkt stabiliseert. Dat betekent dat de daling van de huizenprijzen vrijwel tot stilstand is gekomen. Het aantal transacties is in het tweede kwartaal van dit jaar flink gestegen. Dat betekent dat mensen aanvoelen dat de daling van de huizenprijzen niet verder zal doorzetten. De markt kan vanaf dit punt alleen nog maar stijgen. Dit is dus het moment om een huis te kopen. Dat zegt Paul van den Putten, algemeen directeur van de ERA-makelaars in Nederland.

ERA stelt regelmatig Europese woningmarktrapportages samen. Van den Putten hierover: “Tot voor kort behoorde Nederland in Europa tot de groep kwakkelende woningmarkten, samen met onder meer Frankrijk en Portugal. De prijsdaling over 2012 was in Nederland het hoogst van de West-Europese probleemmarkten. Nog steeds is de verkooptijd van huizen lang in vergelijking met andere markten in Europa.
Echter het goede nieuws is dat de prijsdaling tot stilstand is gekomen en het aantal transacties flink gestegen is. In de aanloop hiertoe is ook duidelijk merkbaar dat de Open Huizen Route flink beter bezocht worden dan een jaar geleden. De kijkers zijn gerichter, serieuzer en actiever op zoek dan voorheen, toen men vooral vrijblijvend aan het kijken was.”

“Een stabilisatie is nog geen herstel”, waarschuwt Van den Putten. “Het is voor een herstel van de woningmarkt van groot belang dat de politiek en de bancaire sector zo min mogelijk ingrijpen. Het stimuleren van starters is meer dan voldoende om de markt weer in beweging te krijgen. Alle opinies, voorstellen, proefballonnen of academische voorspellingen blijken keer op keer de weerbarstige realiteit niet van tevoren te kunnen vangen. Eigenlijk omgekeerd, ze beïnvloeden de realiteit vaak negatief.”

Bron: ERA makelaars

Vertrouwen in woningmarkt neemt fors toe

Het consumentenvertrouwen in de Nederlandse woningmarkt is het afgelopen kwartaal met 20 punten gestegen tot 102. Dit is de grootste stijging sinds de start van de meting van het onderzoek in 2006. Zowel koopwoningbezitters als starters verwachten dat er de komende periode meer huizen verkocht gaan worden. Dit blijkt uit het ING WoonBericht. Het aantal woningbezitters dat los van de hypotheek via sparen en beleggen vermogen opbouwt om af te lossen op de hypotheek, is ten opzichte van het eerste kwartaal gegroeid. ING zag bij haar klanten over de eerste vijf maanden van dit jaar het volume van gedeeltelijke aflossingen op de hypotheek toenemen met 47% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Stijging van vertrouwen in woningmarkt zichtbaar
Elk kwartaal meet de ING het vertrouwen in de woningmarkt onder potentiële starters en koopwoningbezitters. Deze WoonIndex komt in het tweede kwartaal van 2013 uit op 102 en daarmee komt de index voor het eerst sinds 2010 weer boven de neutrale stand van 100 uit. Nadat het vertrouwen van koopwoningbezitters over het eerste kwartaal al stabiliseerde, zien we over het afgelopen kwartaal zowel bij koopwoningbezitters als bij starters een forse stijging. Vooral het optimisme over het aantal huizen dat zal worden verkocht is bij beide groepen toegenomen. Deze index is gestegen van 65 naar 100. Een op de vijf ondervraagden verwacht nu een stijging van de huizenprijzen. Dennis Noordervliet, directeur Marketing Hypotheken bij de ING: “Het is bemoedigend dat zowel koopwoningbezitters als starters meer vertrouwen hebben in de woningmarkt. Starters zijn vooral positief over de huizenprijzen. Ruim twee derde van hen vindt de huidige periode gunstig voor de aanschaf van een huis. Ruim de helft van de koopwoningbezitters onderschrijft deze mening.”

Verdubbeling tussentijdse aflossingen ten opzichte van vorig jaar
Sparen blijft de meest populaire manier om, los van de hypotheek, vermogen op te bouwen om af te lossen op de hypotheek (63%). Het aantal eigenaren dat via sparen en beleggen vermogen opbouwt is gestegen van 16% naar 23%. Koopwoningbezitters bouwen buiten de hypotheek vermogen op om (op termijn) af te lossen omdat ze zo weinig mogelijk schulden willen hebben (56%) of omdat ze geen restschuld willen overhouden (31%). Een op de vijf houdt geld over en bouwt daarmee het gewenst vermogen op. Ruim 20% van de woningbezitters heeft de intentie om extra af te lossen op de hypotheek. Van diegenen die extra aflossen, gebruikt bijna twee derde hiervoor spaargeld (65%) en iets minder dan één derde het salaris (31%). Slechts een kleine groep zet het vakantiegeld hiervoor in (13%). Noordervliet: “ING zag over de eerste vijf maanden dit jaar het volume van tussentijdse aflossingen op de hypotheek toenemen met 47% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De in het laatste kwartaal van vorig jaar ingezette trend met tussentijds aflossen zet zich dit jaar duidelijk voort.”

Weinig zorgen over waarde woning in relatie tot hypotheek
Driekwart van de koopwoningeigenaren denkt dat de waarde van de woning op dit moment gelijk of hoger is dan de waarde van de huidige hypotheek. Bijna drie op de vier (71%) maakt zich geen zorgen over de huidige situatie op de woningmarkt als het gaat over de waarde van hun woning in relatie tot hun hypotheek. Ruim een kwart maakt zich hier een klein beetje zorgen over.

Effect lagere BTW op verbouw en renovatie eigen woning
Ruim driekwart van de eigenaren van koopwoningen is bekend met de tijdelijke verlaging van het btw-tarief op het verbouwen en de renovatie van de eigen woning. 18% van de koopwoningeigenaren is door de lagere btw gaan denken over de optie om te verbouwen of te renoveren om de marktwaarde van de eigen woning te vergroten. Bijna een kwart (24%) was al van plan om aanpassingen aan de woning te doen en deze maatregel maakt het extra aantrekkelijk.

ING bank ziet mogelijkheden voor doorstromers met restschuld

Directeur Hypotheken Dennis Noordervliet van ING, de tweede grootste hypotheekverstrekker van Nederland, zegt: “Duizenden huizenbezitters van wie het huis ’onder water’ staat, blijven ten onrechte in hun woning zitten terwijl zij wel zouden willen verhuizen. Banken kunnen en willen veel meer restschuld meefinancieren bij een verhuizing, dan veel mensen denken.”, schrijft De Telegraaf.

Noordervliet meent dat bij veel potentiele verhuizers ten onrechte het beeld bestaat dat banken niet bereid zijn om een restschuld mee te financieren in de nieuwe hypotheek. Consumenten zouden op voorhand al de verhuisplannen te laten rusten en niet eens proberen om de financiering rond te krijgen.

„Wij maken ons zorgen over de beeldvorming dat mensen zouden vastzitten in hun woning en niet weg kunnen. Wij denken dat het risico bestaat dat zij hun huis niet te koop zetten uit angst dat de bank de restschuld niet wil meefinancieren. Voor ons geldt dat in ieder geval niet. Voor een aantal zal het inderdaad niet lukken, maar voor een aanzienlijk deel ook wel. En dat zijn er veel meer dan nu gebeurt, blijkt uit onze inschattingen.”, zegt Noordervliet.

De ING-directeur ziet mogelijkheden voor de groep mensen die willen verhuizen en een ‘onderwaterhypotheek’ hebben. Het gaat hierbij niet om de herfinanciering van restschulden bij gedwongen verkoop.

Volgens inschattingen van de ING gaat het om 5.000 huishoudens die in potentie willen verhuizen, maar mogelijk met een restschuld zitten na verkoop van de oude woning.

Bron: De Telegraaf

Weer proefballon afschaffen hypotheekrente aftrek

VD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra kan zich voorstellen dat er geen plek is voor hypotheekrenteaftrek in een nieuw belastingsysteem. Dat zei hij donderdag tijdens het jaarlijkse verantwoordingsdebat over de begroting van 2012.

Zijlstra schetse een beeld waarbij geen plek meer voor toeslagen en subsidies is. Als reactie op vragen van Groen Links / SP of de hypotheekrente aftrek dan ook moet vervallen gaf hij aan dat dit mogelijk is in een ‘liberaal’ belastingsysteem. “Als je de zaak opnieuw inricht kun je allerlei uitzonderingen schrappen”, aldus de VVD-fractievoorzitter.

Maatregelen
Hij zei verder dat het een goede zaak is dat recent maatregelen zijn genomen om de hypotheekschuld aan te pakken. Eerder was de VVD fel tegen versobering van de hypotheekrenteaftrek.

Hervorming niet op korte termijn
Hij had het niet over de korte termijn, maar over een eventuele brede herziening van het belastingstelsel in de toekomst. De door het kabinet ingestelde commissie-Van Dijkhuizen werkt aan voorstellen daarvoor.

Bron: Nu.nl

Geen oplossing voor echtscheidingshypotheken

Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Weekers (Fin) op de vragen van de Kamerleden Knops en Omtzigt (CDA) over de problemen als gevolg van de huidige regelgeving met betrekking tot hypotheekrenteaftrek die kunnen optreden voor mensen met een eigen woning die in scheiding liggen.

Nieuwe leningen – dus ook de leningen als gevolg van het financieren van de waarde van het deel van de eigen woning van de ex-partner – vallen onder het nieuwe recht en daarom moet – als voorwaarde voor renteaftrek – op die leningen wel worden afgelost.

Blok gaat in zijn reactie dan ook geheel voorbij aan het probleem van stijgende maandlasten bij ‘herfinanciering’.

(vraag 6) Bent u bekend met het feit dat banken een echtscheiding vaak aangrijpen om nieuwe voorwaarden te stellen aan bestaande hypotheekschulden? Zo ja, wat bent u van plan om daaraan te doen?
Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek waarvan bij echtscheiding (veelal) sprake is, wordt door de adviseur en/of hypotheekverstrekker samen met de klant naar de gehele financiële positie van de klant gekeken. Er wordt gekeken of de klant de financiële lasten van het huis alleen kan dragen. Gekeken wordt, mede op basis van wettelijke regels, naar het inkomen (waaronder alimentatie), overige financiële verplichtingen, toekomstige inkomensstijgingen, vermogen en de waarde van het onderpand. Daarnaast wordt rekening gehouden met fiscale consequenties, de betaalbaarheid van de hypotheek bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensionering en of de overlijdensrisicoverzekering. Op grond hiervan wordt een individueel aanbod gedaan aan de klant. Dit kan ertoe leiden dat er voor de achterblijvende persoon in het huis andere hypotheekvoorwaarden gaan gelden dan eerder het geval was. Dat is ook logisch, omdat er voorheen sprake was van twee schuldenaren en dat er na de echtscheiding nog maar één is. Er is sprake van een gewijzigde situatie waarbij de financiële positie van de in het huis achterblijvende persoon opnieuw bekeken wordt. Zo wordt voorkomen dat mensen te hoge schulden aangaan die ze niet kunnen dragen.

Bron: Rijksoverheid

Positieve geluiden IMF over aanpak Nederlandse huizenmarkt door overheid

In een voorlopige conclusie door het IMF wordt gesteld dat de maatregelen die de Nederlandse overheid neemt op de huizenmarkt gepast zijn. De prijsdaling van bijna twintig procent van de huizenprijzen is ‘gezond’ en verloopt ordelijk. Dat stelt de delegatieleider Subir Lall van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een voorlopige conclusie over het Nederlandse beleid.

De daling is een van de belangrijkste redenen dat de Nederlandse economie achterblijft bij andere landen die nog steeds de triple-A status hebben. Wanneer die daling ophoudt, kon ook Lall nog niet zeggen. “Huizenprijzen zijn moeilijk te voorspellen en het is lastig aan te geven waar de bodem ligt. Maar het kan relatief snel zijn”, doet hij in een poging wat hoop te geven.

Het slechtste wat de overheid in zijn ogen nu kan doen, is proberen de huizenprijzen te stutten. De markt moet volgens hem zelf een nieuw evenwicht zien te vinden.

Conclusies IMF
Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer de voorlopige conclusies van de IMF artikel IV-consultatie in Nederland gestuurd, waarbij de status van onder andere de Nederlandse economie, overheidsfinanciën en financiële sector bekeken zijn. (download, pdf 3 pagina’s, Engelse versie)

Bron: De Volkskrant

Stijging verkochte woningen en februari

Meer verkochte woningen geregistreerd in februari 2013 meldt het Kadaster. In februari 2013 registreerde het Kadaster 7.897 verkochte woningen. Dit is een stijging van 1,2% ten opzichte van februari 2012 (7.805). Vergeleken met de voorgaande maand, januari 2013, is er sprake van een stijging van 26,2%. Het Kadaster registreerde toen 6.260 verkochte woningen.

Woningtypen
Vergeleken met februari vorig jaar laat een meerderheid van de woningtypen een stijging zien van het aantal geregistreerde verkochte woningen. Tussenwoningen stijgen het meest met 4,1%. De grootste daling is bij vrijstaande woningen met 15,9%. Ten opzichte van de vorige maand, januari 2013, is er overal een stijging te zien. De toename is hier het hoogste bij vrijstaande woningen (34,9%). Bij appartementen is de stijging het minst groot (18,8%).

Provincies
Ten opzichte van februari 2012 daalt het aantal geregistreerde verkochte woningen in de meeste provincies, behalve in Flevoland (+30,2%), Noord-Holland (+7,1%), Gelderland (+6,5%) en Zuid-Holland (+1,1%). In Zeeland was de daling het grootst met 14,1%. Vergeleken met januari 2013 laten alle provincies een stijging zien. In Utrecht was de stijging het grootst (+41,5%), in Noord-Holland het minst groot (17,3%).

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in februari 2013 met 10,1% af ten opzichte van februari 2012, van 14.168 naar 12.733. Vergeleken met januari 2013 (10.550) is er een stijging van 20,7%.

Executie veilingen
In februari 2013 vonden 122 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 26,9% ten opzichte van februari 2012 (167).

Bron: Kadaster

Bodem huizenprijzen in zicht

Het Centraal Planbureau denkt dat er binnenkort een einde komt aan de daling van de huizenprijzen. Dat zei CPB-directeur Teulings bij de toelichting op de eerder gepubliceerde ramingen. ‘In onze ramingen gaan we er van uit dat de komende jaren er nog wel iets van prijsdaling zal plaatsvinden, maar vroeg of laat zou daar normaliter de bodem redelijk in zicht moeten zijn.’, aldus Teulings.

De krimp van de Nederlandse economie in 2013 wordt vooral veroorzaakt door het achterblijven van de binnenlandse bestedingen. De voorzichtige groei in 2014 komt bijna volledig uit de aantrekkende wereldhandel.

De investeringen in woningen zullen in de loop van volgend jaar licht toenemen. De voorzichtige groei wordt volgens het Centraal Plan Bureau veroorzaakt door de voorzichtig aantrekkende conjunctuur.

Teulings
”We kunnen goed begrijpen waarom de huizenprijzen gedaald zijn, dat heeft te maken met maatregelen op hypotheekrentegebied die echt onontkoombaar waren, maar tegelijkertijd kan die ook niet meer verklaren dan een daling van een procent of 10. Dus wat dat betreft zou er reden moeten zijn voor enig optimisme”, aldus Teulings.

Bestedingsuitval bij dalende huizenmarkten
In veel industrielanden waren de markten voor koopwoningen de afgelopen jaren niet florissant. De reële huizenprijzen zijn vooral in de VS en in Japan flink gedaald en ook in het Verenigd Koninkrijk en het eurogebied gingen de prijzen omlaag. In Japan zijn reëel dalende woningprijzen al ruim twee decennia gemeengoed; in de andere landen is de marktverslechtering van recenter datum. In de genoemde landen liggen de woningprijzen nog beneden het niveau van 2005 en alleen in de VS lijken de prijzen weer wat te gaan stijgen. Binnen het eurogebied zijn er landen waar de woningprijzen sinds 2005 reëel zijn toegenomen: gestaag in België, met ups en downs in Frankrijk en vanaf 2008 in flink tempo in Duitsland.
Maar het aantal eurolanden waar de huizenprijzen dalen, heeft de overhand. In Ierland en Spanje is de dalende markt het gevolg van overproductie in de periode tot eind 2007. Daarna zijn de prijzen scherp gedaald: in Ierland reëel met 47% en in Spanje met 32% (van 2007 tot 2012). Door de diepe crisis in Griekenland namen ook daar de woningprijzen met zo’n 32% af. In Italië en Nederland is de reële prijsdaling van woningen over 2007-2012 zo’n 19% geweest.

Klik hier voor Centraal Economisch Plan 2013 (pdf, 116 pagina’s)

Bron: NOS/CPB

Woningbezitters zijn zeer bewust bezig met fianciële situatie

Van de woningbezitters in Nederland staat 65% er financieel voldoende tot zeer goed voor. Een derde doet er goed aan de financiële situatie nader te bekijken en bijvoorbeeld te starten met aflossen of meer tussentijds aflossen. Bij 3% van de woningbezitters is aandacht voor de hypotheek en financiën echt noodzakelijk. Dit blijkt uit een analyse van de resultaten van de ING Hypotheek Stresstest.

Met de Hypotheek Stresstest op ING.nl kunnen woningbezitters snel en eenvoudig inzicht krijgen in hun persoonlijke hypotheeksituatie. De Hypotheek Stresstest is de afgelopen vijf weken bijna 45.000 keer ingevuld. Meer dan de helft (56%) van de deelnemers geeft aan een hypotheek van de ING te hebben. Ruim 70% van de huizenbezitters die de test hebben ingevuld, geven aan te willen weten hoe zij ervoor staan met de hypotheek.  Dennis Noordervliet, directeur marketing hypotheken bij de ING: ”Wij zijn erg blij om te zien dat zoveel woningbezitters zeer bewust bezig zijn met het in kaart brengen van hun persoonlijke financiële situatie.”

Woningbezitter verwacht gelijkblijvend of stijgend inkomen

Ruim een op de tien (11%) woningbezitters maakt zich wel eens zorgen over het betalen van de hypotheek maandlasten, 16% maakt zich wel eens zorgen over een mogelijke restschuld bij verkoop van de woning in de toekomst en 1% maakt zich zorgen vanwege het bezit van twee huizen.

Drie op de tienhuizenbezitters is van plan om binnen nu en drie jaar (misschien) te verhuizen. Van de woningbezitters verwacht 63% dat zijn inkomen de komende jaren gelijk zal blijven en 17% verwacht een stijging van het inkomen. Twee derde (65%) van de Nederlandse huizenbezitters houdt maandelijks geld over en driekwart van de huizenbezitters heeft een financiële buffer die hoger ligt dan de NIBUD norm van € 3.550.

Starten met aflossen hypotheek

Woningbezitters kunnen na het invullen van de test direct zien op welke financiële aspecten extra aandacht verstandig is. Noordervliet: “De resultaten zijn gebaseerd op een inschatting van de consumenten zelf. Belangrijk is dat woningbezitters, als daar aanleiding toe is, in gesprek gaan met hun hypotheekverstrekker. Het kan bijvoorbeeld zinnig zijn om te starten met aflossen van de hypotheek of om meer tussentijds af te lossen om een mogelijke restschuld bij toekomstige verkoop van de woning te verkleinen.” Klanten krijgen afhankelijk van hun persoonlijke situatie diverse diensten van het Nibud (Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) aangeboden zoals de Bufferberekenaar, Persoonlijk Budgetadvies en het maken van een Bespaarplan.