Berichten

Nieuwe samenwerking met Restauratiefonds

Eind 2017 hebben A en S Financieel Adviseurs en Stichting Nationaal Restauratiefonds een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Deze samenwerking heeft het doel om de monument eigenaren optimaal bij te staan in hun financiële keuzes en inspanningen om monumentale objecten te bewaren voor toekomstige generaties.

Het Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in als financier van eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, nieuwe bestemming geven, verduurzamen of aankopen:

“Wij helpen hen om hun droom waar te maken; wonen of werken in een bijzonder pand. Dat doen wij onafhankelijk en zonder winstoogmerk.”

Als monumentenfinancier zijn ze specialist in een niche. Ze hebben kennis van monumenten én het restauratieproces en hebben voor elk monument een passende financiering. Wat Restauratiefonds echter niet biedt is financieel advies, terwijl daar wel regelmatig behoefte aan is.

Deze expertise heeft Restauratiefonds gevonden bij een beperkt aantal financieel specialisten, die zich verdiepen in de mogelijkheden voor monument eigenaren, waaronder A en S Financieel Adviseurs. De kennis waar A en S Financieel Adviseurs over beschikt is daarmee zeker complementair aan de dienstverlening van Restauratiefonds.

Wat A en S en Restauratiefonds met elkaar verbindt, is het streven naar optimale klanttevredenheid en het verkrijgen van de best passende financiële oplossing. Het Restauratiefonds levert een bijdrage door het verstrekken van financieringen. A en S Financieel Adviseurs door het bieden van financieel advies op het gebied van hypotheken.

Zowel A en S als het Restauratiefonds zien uit naar een vruchtbare en lange samenwerking, waarvan de monumenteneigenaren blijvend kunnen profiteren.

Banken: wij lopen te veel risico bij rentemiddeling

AMSTERDAM – Nederlandse banken vinden dat het voorstel voor een nieuwe berekening van rentemiddeling te risicovol. Het nadeel voor geldverstrekkers zijn nu niet genoeg afgedekt, vinden ze zelf.

Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een brief aan toezichthouder AFM. De belangenvereniging vindt dat banken niet genoeg worden gecompenseerd voor het risico dat zij lopen als een klant besluit om na de rentemiddeling de hypotheek vroegtijdig te beëindigen, door een verhuizing of een oversluiting.

De NVB reageert op een consultatie van het ministerie van Financiën. Dat wil de berekening van de rentemiddeling gaan vastleggen en baseert zich daarbij op de regeling voor het berekenen van een boeterente bij vervroegd aflossen. Hiermee wil de overheid voorkomen dat hypotheekverstrekkers een hogere vergoeding vragen van klanten dan het daadwerkelijke nadeel dat zij hebben bij de rentemiddeling.

Probleem: uitgesmeerde boete

Op zich een goed idee, vindt de NVB, maar de banken struikelen over een verschil tussen boeterente en rentemiddeling. Wie zijn hypotheek oversluit naar een lagere rente en daarvoor een boeterente betaalt, betaalt de bank in één klap het nadeel dat zij loopt. Maar bij rentemiddeling wordt die boeterente als het ware over de rest van de looptijd uitgesmeerd, zodat de klant die de ’boete’ niet ineens kan neerleggen toch een lagere rente kan krijgen.

De NVB vindt dat daar een risico voor de banken in zit. Want als de klant na een rentemiddeling alsnog zijn hypotheek vervroegd beëindigt, omdat hij gaat verhuizen of oversluiten, is het nadeel van de bank volgens de NVB niet helemaal afgedekt. De ’uitgesmeerde boete’ wordt dan namelijk niet helemaal meer betaald, omdat hij verwerkt is in de nieuwe rente van de hypotheek die niet tot het einde wordt uitbetaald.

Dus wil de belangenvereniging graag dat er nog een keer goed wordt gekeken naar de manier waarop het financiële nadeel van de bank wordt geregeld. Dat is volgens de banken nodig „om rentemiddeling duurzaam in de markt aan te kunnen blijven bieden.”

Gelegenheidsargument

De Vereniging Eigen Huis vindt het een „gelegenheidsargument” van de banken. „Dat klanten kunnen vertrekken geldt altijd”, zegt woordvoerder Hans André de la Porte. „Ook als je niet de rente middelt kun je je huis verkopen. Dan ben je de klant ook kwijt.”

Bron: De Telegraaf

Huizenbezitter morst vermogen

AMSTERDAM – Huiseigenaren laten jaarlijks honderden euro’s liggen door niet goed na te denken over hun hypotheek.

Meer dan de helft gaat aan het einde van de rentevaste periode klakkeloos mee in het rente-aanbod van de hypotheekaanbieder, zonder zelfs maar te onderzoeken of er goedkopere alternatieven zijn, blijkt uit onderzoek dat de Vereniging Eigen Huis vanochtend naar buiten brengt.

Niet gaan shoppen is onverstandig, want de hypotheekmarkt is de laatste jaren bestormd door prijsvechters. Op een aflossingsvrije hypotheek kan bij een nieuwe rentevaste periode van tien jaar zo 50 euro bruto per maand worden bespaard. Eigen Huis-woordvoerder Manon van Essen vindt het vreemd dat woningbezitters die kans niet grijpen, „zelfs niet nu banken verplicht zijn om aan het einde van een rentevaste periode op tijd met een nieuw voorstel te komen”.

Bron: De Telegraaf

A en S Financieel Adviseurs voor de vijfde keer ‘beste hypotheekkantoor van de regio’

 

Voor het vijfde jaar op rij mogen wij ons het beste hypotheekkantoor van de regio Gooi en Vechtstreek  noemen. Deze award is uitgereikt door de onafhankelijke vergelijkingssite Independer, op basis van reviews van klanten en een objectieve beoordeling van de kwaliteit van ons adviesproces. Hieruit blijkt dat onze aanpak gewaardeerd wordt en het inspireert ons om het volgend jaar nog beter te doen. We zijn blij dat we zoveel mensen goed hebben kunnen helpen bij het realiseren van hun woonwensen en willen onze klanten bedanken voor de leuke en mooie beoordelingen op de Independer site!

 

 

NVM bezorgd over fors hogere kosten nieuwbouwwoning

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is bezorgd over mogelijke extra kosten voor een nieuwbouwwoning als gevolg van de nieuwe Bouwkwaliteitswet. Deze regelt dat niet de gemeente, maar bouwbedrijven zelf de kwaliteit van de woning gaan inspecteren. De koper draait op voor deze kosten, die kunnen oplopen tot duizenden euro’s. De bedoeling is dat gemeenten dit compenseren met lagere bouwleges doordat het toezicht komt te vervallen, maar wettelijke garanties zijn er niet daarvoor. Die zijn nodig, want uit de eerste ervaringen blijkt dat gemeenten de bouwleges maar amper laten zakken.

De NVM is in principe voorstander van betere kwaliteitsregels, zodat kopers van een nieuwbouwwoning beschermd zijn tegen bijvoorbeeld constructiefouten. In het verleden bleek het gemeentelijk bouwtoezicht niet altijd te functioneren. “Het is een goede zaak dat bouwbedrijven deze verantwoordelijkheid krijgen. Maar we vragen ons af of alles in de nieuwe wet goed is geregeld. Het mag niet zo zijn dat consumenten straks fors meer betalen omdat gemeenten de leges niet verlagen, terwijl ze hun toezichthoudende taken niet meer uitvoeren”, aldus NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Tweede Kamer

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Wonen) wil de wet komende donderdag door de Tweede Kamer loodsen. Eerder hamerden bijna alle fracties in de Tweede Kamer erop dat de leges voor een bouwvergunning omlaag moesten. Maar uit diverse pilots die zijn gehouden, komt naar voren dat gemeenten de leges amper bijstellen. Uit onderzoek in de gemeente Voorst blijkt dat de leges voor een gemiddelde woning van € 4.000,- naar € 3.500,- zijn gedaald, terwijl de private kwaliteitscontrole kopers duizenden euro’s extra kost.

Huizenkopers

Als gemeenten de leges niet aanpassen, betekent dit een lastenverzwaring voor huizenkopers van € 85 miljoen per jaar volgens berekeningen van het EIB. Jaarsma: “Dit is onaanvaardbaar, het zet een rem op de doorstroming in de woningmarkt. De kosten gaan omhoog, en kopers moeten maar afwachten of bouwbedrijven daadwerkelijk zullen zorgen voor meer kwaliteit. Daar heb ik zo mijn twijfels bij, gezien alle ervaringen met nieuwbouwwoningen en de proef in Den Haag.”

De NVM hoopt dat het kabinet de gevolgen van de wet nog eens goed bekijkt. “Het zou een tweetrapsraket moeten zijn, waarbij de kosten voor de consument gelijk blijven – of zelfs verminderen – en de kwaliteit van het product via het toezicht verbetert. We zijn bang dat het systeem nu eerder andersom gaat werken”, aldus Jaarsma.

Bron: NVM

VEH: private kwaliteitsborging, doe het niet!

De oproep die Vereniging Eigen Huis vandaag aan de Tweede Kamer doet over het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging in de bouw’ is hartgrondig en kort: doe het niet!

Het doordrukken van het nieuwe stelsel leidt naar de stellige verwachting van Vereniging Eigen Huis tot grote nadelen voor de bouwconsument. Die gaat meer betalen voor zijn nieuwbouwhuis terwijl de kwaliteit minder geborgd wordt. Ervaringen, opgedaan met pilotprojecten, zijn dermate desastreus, dat niet alleen de bouwkwaliteit, maar ook de wetgevingskwaliteit in het geding is.

Laat de wal het schip niet keren

Verantwoorde invoering van zo’n grote stelselwijziging is volgens Vereniging Eigen Huis alleen denkbaar als eerst uit goed verlopen experimenten blijkt dat van alle fouten en onvolkomenheden daadwerkelijk is geleerd. Eerder is in de Kamer al gesuggereerd dat “de wal het schip maar moet keren”. Directeur belangenbehartiging Rob Mulder: “Dat is toch ongehoord! In de praktijk springen alle seinen op rood. Wij kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen dat de Tweede Kamer werkelijk van mening is dat het verantwoord en zorgvuldig zou zijn om de stelselwijziging maar gewoon over Nederland uit te rollen ten koste van de bouwconsument en zijn woning.”

Knip het wetsvoorstel in tweeën

Vereniging Eigen Huis heeft op 18 januari al gepleit voor een knip in het wetsvoorstel. Het toezichtsysteem met private kwaliteitsborgers zou moeten worden uitgesteld totdat het aantoonbaar werkt. Het wetsvoorstel regelt echter ook dat aannemers veel makkelijker door consumenten aansprakelijk worden gesteld voor de fouten die ze maken. Bovendien wordt de toetsing aan de bouwregels uitgebreid naar wat er daadwerkelijk gebouwd is. Deze onderdelen verdienen snelle invoering, omdat daarmee de positie van de consument direct verbetert.

Bron: VEH

Gering woningaanbod en ontwikkeling hypotheekrente vormen bedreiging voor grote dynamiek op koopwoningmarkt

Het jaar 2016 kan de boeken in als het beste jaar voor de koopwoningmarkt sinds het uitbreken van de woningmarktcrisis in 2008. Met bijna 215.000 transacties en een koopprijsstijging van 6% op jaarbasis zijn we voor de markt van bestaande koopwoningen weer terug op het niveau van 2007. Dit blijkt uit de ‘Monitor Koopwoningmarkt Q4-2016’.

Download:

Aantal transacties bestaande koopwoningen in 2016 ruim door de 200.000-grens

Het aantal door het Kadaster geregistreerde transacties van woningen (circa 60.900) in het vierde kwartaal van 2016 betekent een flinke stijging ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015. Daarmee komt het totaal aantal transacties van woningen in 2016 uit op bijna 215.000 transacties; een totaal dat ruim boven het niveau van 2006 ligt. Op een aantal ‘krappe’ regionale woningmarkten blijken de grenzen van mogelijke transacties op de markt van bestaande koopwoningen echter enigszins bereikt door een tekort aan te koop aangeboden woningen. Zo is in de gemeente Amsterdam het aantal transacties het afgelopen jaar zelfs licht gedaald.

Koopprijzen stijgen in 2016 ook in recordtempo

De mediane verkoopprijs van alle door NVM-makelaars verkochte woningen is fors opgelopen in het vierde kwartaal van 2016 (+3%) en komt over heel 2016 uit op bijna 9%. Een zelfde beeld is te zien bij de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van alle transacties (gepubliceerd door het Kadaster en het CBS). De PBK is in het jaar 2016 met circa 6% gestegen, waarmee herinneringen aan de beginjaren van deze eeuw worden opgeroepen. Achter deze landelijk gemiddelden gaan wel behoorlijke regionale verschillen schuil. De verkoopprijzen stijgen namelijk sneller in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en sneller in de grotere steden, dan in het ommeland.

Krapte op de koopwoningmarkt vormt bedreiging in nabije toekomst

Het was al langer duidelijk dat de koopwoningmarkt steeds minder ruim werd, maar eind 2016 is er zelfs weer sprake van een zeer krappe woningmarkt. Huizenkopers konden op de markt van bestaande koopwoningen gemiddeld slechts kiezen uit zes te koop staande woningen en op de nieuwbouwmarkt gemiddeld nog maar uit drie woningen. Het geringe aanbod van te koop staande woningen vormt niet alleen een bedreiging voor het aantal transacties in de komende kwartalen, maar leidt in het laatste kwartaal van 2016 ook mede tot een tempering van het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder woonconsumenten. Er is weer sprake van een ‘verkopersmarkt’.

 

Bron: Faculteit Bouwkunde, TU Delft

Meer dan 400 suggesties voor verbetering van de boeterenteclausule

Deze zomer heeft de Stichting Good Governance Monitor in samenwerking met de Stichting New Financial Forum onderzocht hoe aanvaardbaar strikte toepassing van de boeterenteclausule wordt gevonden en welke verbeteringen men nodig vindt. De enquête werd door 664 consumenten, 47 financieel adviseurs, 13 beleggers en 10 geldverstrekkers volledig ingevuld en leverde meer dan 400 suggesties voor verbetering op.

Meest terugkerende suggestie was: afschaffen. Van de consumenten noemde 83 procent het onaanvaardbaar dat de boeterenteclausule strikt wordt toegepast. Verder vond 71 procent van de adviseurs dit en was 30 procent van de geldverstrekkers deze mening toegedaan. De volgende tien combinaties van suggesties voor verbetering werden het meest genoemd:

 

  1. Door toegenomen transparantie en gezonde concurrentie zouden niet alleen de werkelijke kosten mogen worden berekend (conform de Europese hypothekenrichtlijn, MCD) maar ook een plafond moet worden ingesteld ter hoogte van het Belgische systeem te weten drie maanden rente plus dossierkosten bij (gedeeltelijk) oversluiten.
  2. Het recht per jaar om boetevrij af te lossen moet cumulatief werken, resulterend in een recht op 100% boetevrije aflossing na 5 tot 10 jaar (afhankelijk van het afgesproken percentage).
  3. Voorwaarden bij rentemiddeling moeten worden verbeterd o.a. ook boetevrij bij verkoop huis
  4. De nieuwe condities moeten ook gelden voor alle bestaande contracten teneinde rechtsongelijkheid te voorkomen en zowel schuldreductie als koopkracht te bevorderen
  5. Boeterenteclausule moet in balans worden gebracht zodat het een tweezijdige regeling wordt met malus én bonus en beloning bij volmaken van periode of werkelijke opbrengsten en kosten delen.
  6. In sociaal/maatschappelijke zin is er een stelselwijziging nodig die mogelijkheden voor schuldreductie verruimt en het vertrouwen in de financiële sector vergroot.
  7. Lagere lasten maken meer capaciteit vrij om meer af te lossen of de koopkracht te vergroten.
  8. Er is meer transparantie en betere informatie nodig over de werkelijke kosten en hypotheekvoorwaarden en een beter toezicht hierop door AFM.
  9. Eerder aflossen moet fiscaal worden beloond.
  10. Het gevoel van faire behandeling bij consumenten zal worden vergroot door te kijken naar de historie van de klant in termen van totaal betaalde rente en wijzigingen. De eerste keer kan de bank bijvoorbeeld minder kosten rekenen. Ook is dringend gewenst om soepeler om te gaan met boetes en de persoonlijke omstandigheden hierin mee te nemen.

 

Op 6 september is in de Tweede Kamer een beknopt debat gepland over de invoering van de Europese hypohekenrichtlijn (MCD). Het was logistiek niet mogelijk om voorafgaand hieraan de beoogde dialoog met vertegenwoordigers van stakeholders te organiseren. Daarom is deze samenvatting van de enquête uitslag inmiddels verstuurd aan de politiek als mogelijke input voor het debat.

Bron: NewFinancialForum

Vragen over beloofde lagere boetes bij hypotheek aflossen en een voorstel om hypotheekrente te verlagen

Volgens de AFM is het glashelder; de ingeperkte wijze waarop banken boeterentes kunnen inzetten geldt voor nieuwe, maar ook voor bestaande hypotheken. De toezichthouder stelt dit naar aanleiding van Kamervragen van Omtzigt en Ronnes (beiden CDA). De Kamerleden willen weten in hoeverre banken de nieuwe regels eerbiedigen.

Een kleine maand geleden werden de nieuwe Europese hypotheekregels (Mortgage Credit Directive,) redelijk geruisloos ingevoerd. Onderdeel hiervan is ook de boeterente die geldverstrekkers in rekening brengen voor het vervroegd aflossen van de hypotheek. Die boete mag op grond van de nieuwe regels alleen nog de werkelijke kosten die de bank moet maken weerspiegelen.

In hun Kamervragen vragen Omtzigt en Ronnes onder meer aan ministers Blok (Wonen), Dijsselbloem (Financiën) en staatssecretaris Wiebes (Financiën) of deze een overzicht kunnen geven op welke wijze de verschillende banken nu hun boeterente berekenen en of ze de nieuwe boeterente alleen laten gelden voor nieuwe of ook voor bestaande hypotheken.

Geen misverstand
Volgens woordvoerder Nicole Reijnen van de AFM kan over dat laatste geen misverstand bestaan. “Het financiële nadeel dat hypotheekverstrekkers sinds de invoering van de MCD op 14 juli in rekening mogen brengen bij het vervroegd aflossen, oversluiten én bij rentemiddeling, geldt ook voor bestaande hypotheekklanten. Dus niet alleen bij nieuwkomers op de markt.”

 

Bron: AM/CDA

Nederlandse financiering hypotheken droogt op

Er dreigt een tekort te ontstaan van financiering voor Nederlandse hypotheken. Op termijn moeten daarom buitenlandse partijen worden aangetrokken die geld willen steken in de Nederlandse huizenmarkt.
Dat zegt Dynamic Credit, een vermogensbeheerder en kredietbeoordelaar, maandag in Het Financieele Dagblad (FD). Het bedrijf is gespecialiseerd in het vinden van grote investeerders voor hypotheken.

Veel huizenleningen worden nu nog gefinancierd vanuit Nederland, maar dat gaat volgens Dynamic Credit binnenkort veranderen.

Nederlandse banken willen vanwege de nieuwe toezichtsregels hun hypotheekportefeuille niet al te fors laten groeien. De Rabobank verkocht eerder dit jaar om die reden een deel van zijn hypotheken voor 1 miljard euro aan verzekeraar Vivat.

Gedeeltelijke oplossing
Er zijn wel alternatieve hypotheekfinancierders, zoals Nederlandse pensioenfondsen. Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Pensioenfonds Hoogovens (SPH) en Pensioenfonds PGB kondigden in 2014 aan om gezamenlijk in hypotheken te stappen onder de naam Munt Hypotheken. De fondsen willen binnen enkele jaren 5 miljard euro investeren.

Maar dit soort initiatieven bieden maar gedeeltelijk een oplossing, zegt Dynamic Credit. Het bedrijf verwacht dat er tussen eind 2017 en halverwege 2018 minder geld wordt gestoken in nieuwe Nederlandse huizenleningen.

“Er zit een maximum aan het geld dat pensioenfondsen in hypotheken kunnen steken”, zegt Daan Potjer van Dynamic Credit in het FD.

“Stel dat pensioenfondsen zo’n 5 tot 10 procent in hypotheken willen, dat is ongeveer 100 miljard euro. Terwijl er nu per jaar 70 miljard euro aan nieuwe hypotheken wordt uitgegeven. Op een gegeven moment zitten zij aan hun limiet”, aldus Potjer.

Overheid
Zijn collega Bouwe Kuik zegt dat zij nu aan de slag moeten om te voorkomen dat binnen nu en een paar jaar een tekort aan financiering op de hypotheekmarkt ontstaat.

Dynamic Credit hoopt dat de Nederlandse overheid helpt bij het zoeken naar nieuw geld uit het buitenland door onafhankelijke en Engelstalige informatie te verstrekken. Volgens een voorlichter van minister Stef Blok (Wonen) wordt hier al aan gewerkt.

De Nederlandse woningmarkt is weer hersteld na het dieptepunt in 2013. De woningprijzen lopen fors op en het aantal verkochte huizen stijgt weer.

 

Bron: NU

Hypotheekrente: Hoe wordt die bepaald?

Het is je vast niet ontgaan: de hypotheekrente is nu historisch laag. Maar hoe zit dat nu eigenlijk, welke factoren bepalen de hoogte van deze rente?

Hypotheekverstrekkers zijn in principe vrij om zelf de hoogte van de hypotheekrente te bepalen. Er spelen natuurlijk wel een aantal zaken mee. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten.

1. De inkoopprijs

Om geld uit te kunnen lenen moeten banken geld ‘inkopen’. Dat doen ze bij spaarders, investeerders, andere banken en bij de centrale banken van Nederland  en Europa. De banken betalen voor dit geld rente. Hoe hoger die rente, hoe duurder het geld voor de bank. Dit zie je terug in hogere hypotheekrentes.

De centrale banken verlagen meestal de rente als het slecht gaat met de economie. Dan wordt het geld goedkoper en is het voor bedrijven makkelijker om te investeren en mensen aan banen te helpen. Zo hopen de centrale banken ervoor te zorgen dat een economische crisis snel voorbij gaat. Door die dalende rente zijn ook de banken goedkoper uit en daalt de hypotheekrente. Gaat het na een tijdje weer beter met de economie, dan zullen de centrale banken de rente weer stapsgewijs verhogen. De hypotheekrente zal dan ook weer omhoog gaan.

2. Kosten voor hypotheekverstrekking

Hypotheekverstrekkers maken kosten voor het verstrekken van een hypotheek. Denk hierbij aan administratiekosten, huisvesting en computersystemen. Al deze kosten worden ook doorberekend in de hoogte van de hypotheekrente.

3. Risico: hypotheek versus woningwaarde

De hoogte van de rente hangt ook af van hoeveel risico de hypotheekverstrekker loopt dat jij het geleende geld niet terug betaalt. Dat risico wordt groter naarmate je meer leent ten opzichte van je woningwaarde. Wil je méér lenen dan een bepaald percentage van de woningwaarde? Houd er dan rekening mee dat je meer rente betaalt. De hypotheekverstrekker loopt dan immers meer risico dan wanneer je leenbedrag gelijk is aan óf lager is dan de woningwaarde.

Sluit je een hypotheek met NHG af? Dan loopt de verstrekker nauwelijks risico. Dit betekent dat je vaak in aanmerking komt voor rentekorting, dat kan oplopen tot zo’n 0,7%. Als klant moet je dan wel eenmalig borgstellingspremie betalen voor de NHG. In 2015 is dit 1% over het totale hypotheekbedrag.

Extra rentekorting

Daarbij zijn er nog andere keuzes die je kunt maken waardoor je rentekorting kunt krijgen. Kies je er bijvoorbeeld voor dat je niet boetevrij kunt aflossen als je gaat verhuizen? Dan kun je vaak een lagere rente krijgen. Kies je wel voor de mogelijkheid tot boetevrij aflossen? Dan betaal je wellicht hogere rente. Zo zijn er nog veel meer van dit soort voorbeelden.

4. Opslag voor het niet kunnen beschikken over het uitgeleende geld

Zodra een bank geld uitleent in de vorm van een hypotheek, kan de bank daar gedurende de looptijd van de hypotheek niet over beschikken. Hiervoor zal de bank een vergoeding wensen. Hierbij geldt dat de vergoeding normaal gesproken hoger wordt als de hypotheek langer loopt. Op het moment dat je de hypotheekrentes gaat vergelijken kunt je dat ook zien. Hoe langer de rentevaste periode, des te hoger de rente.

5. Winstopslag

Hypotheekverstrekkers zijn commerciële bedrijven en willen winst maken, ook op hypotheken. Daarom rekenen ze zogenaamde winstopslag in. Hoe hoog deze opslag is, hangt af van de situatie op de markt. Bij veel concurrentie kun je verwachten dat de winstopslag (en daarmee rente) lager wordt, op momenten dat er minder concurrentie is zal de winstopslag (en daarmee rente) juist hoger worden.