Berichten

Huren 32% duurder dan kopen

De huurprijs van een huurwoning is flink gestegen. Ten opzichte van 2014 ging de huurprijs per maand gemiddeld € 35 omhoog. En dat terwijl in dezelfde periode de hypotheekrente alleen maar daalde. Het gat tussen kopen en huren is daarmee ongekend groot. Een huis huren kost nu gemiddeld € 1.124 per maand. Kopen slechts € 853. Een verschil van € 271.

Website Pararius.nl presenteert elk kwartaal de gemiddelde huurprijzen in Nederland. Hierbij maakt de site onderscheid tussen gemeubileerd, gestoffeerd en casco, ofwel: leeg opgeleverd.

Amsterdam = 2 x Tilburg

Een doorrekening van de Pararius-cijfers toont aan dat je voor een casco-huurappartement nu gemiddeld € 951 per maand betaalt. Het huren van een eengezinswoning kost € 1.124.

Per stad zijn er grote verschillen. Amsterdam is twee keer zo duur als Tilburg. Voor een gemiddeld appartement in de hoofdstad betaal je maar liefst € 1.508. Het Brabantse Tilburg is met € 708 meer dan de helft goedkoper.

Particulier -huren

Grote verschillen tussen kopen en huren

Voor een gemiddeld huurappartement betaal je op dit moment € 951. Zou je hetzelfde appartement kopen, dan betaal je voor je hypotheek € 648 netto per maand. Die netto last gaat per jaar wel iets omhoog, maar niet zo ver al de huurprijs. Andersom kun je met een netto maandlast van € 951 een huis van € 260.000 kopen.

Voor een eengezinswoning geldt dat het verschil tussen huren (€ 1.124) en kopen (853) € 271 bedraagt.  Voor € 1.124 per maand kun je een woning kopen van € 315.000.

Verschillen koop- en huurwoning

Wie overweegt een huis te kopen of te huren, kijkt uiteraard niet alleen naar de maandlasten. Het flexibel kunnen verhuizen naar een andere locatie is een andere belangrijke overweging. Daarin komt huren uiteraard altijd als winnaar uit de bus. Je kunt je echter afvragen wat een reële prijs is die je voor een dergelijke flexibiliteit zou moeten betalen.

Eindrapport Commissie Huizenprijzen

De Tweede Kamer heeft de tijdelijke commissie Huizenprijzen opdracht gegeven te onderzoeken hoe prijzen en kosten van woningen in Nederland tot stand komen en wat de oorzaken zijn voor het (eventueel) uiteenlopen van kosten en prijzen. De commissie heeft daarbij vooral bekeken welke factoren en actoren hebben bijgedragen aan prijs- en kostenontwikkelingen. De commissie kijkt terug op de periode 1995–2012, trekt conclusies en doet aanbevelingen voor de toekomst. De commissie oordeelt dus niet over het woningmarktbeleid van het huidige kabinet, al kunnen de aanbevelingen die de commissie doet daarvoor wel van belang zijn.

Conclusies

 • Ruim twintig jaar prijsstijging: de vraag steeg, het aanbod reageerde niet. Dat is uniek in de wereld.
 • De prijsstijging werd vooral veroorzaakt doordat we meer gingen lenen. Dit leidde tot een zeepbel. We kregen echter niet meer waar voor het geld.
 • Voor consumenten zijn hypotheekmarkt en woningbouwproductie een black box. Weinig kennis, weinig begrip, weinig invloed.
 • Waarschuwingen voor oplopende hypotheekschuld en grote risico’s waren niet krachtig genoeg, werden niet gehoord, laat staan opgevolgd.
 • De rijksoverheid had kunnen ingrijpen en oververhitting kunnen temperen, maar liet dat na.
 • Er werd bewust gestuurd op schaarste. De opbrengst werd belangrijker dan voldoende bouwen. Niemand nam regie toen bleek dat er onvoldoende werd gebouwd.
 • De concurrentie in de bouw is fors afgenomen.
 • De verkoop van huurwoningen kon niet voor afkoeling zorgen van de koopmarkt.
 • De koopwoning werd steeds minder aantrekkelijk voor huurders.
 • Particulier opdrachtgeverschap kwam niet van de grond. De bouwpolder stond het niet toe.
 • Een historische dip in bouwproductie voorspelt forse prijsstijging in de toekomst.

Zie download onderaan voor volledige rapport. Klik op deze link om bovenstaande conclusies op een interactieve wijze te bekijken.

Bron: Rijksoverheid

Wetsvoorstellen huurverhoging aanvaard

De wetsvoorstellen Huurverhoging op grond van inkomen en Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens zijn op dinsdag 12 maart aangenomen door de Eerste Kamer. Eerder, in juni 2012, werd de behandeling van het wetsvoorstel tegen scheefwonen aangehouden.

Huurverhoging op grond van inkomen
Ter bevordering van de doorstroming op de huurmarkt voorziet dit wetsvoorstel dat voor huurders van een gereguleerde woning met een huishoudinkomen van meer dan € 43 000 een maximale huurprijsstijging van inflatie plus maximaal 5 procentpunt wordt toegestaan.

Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens
Dit wetsvoorstel strekt ertoe een extra huurverhoging mogelijk te maken voor huurders met een inkomen tussen € 33 614 en € 43 001 per jaar met een bedrag ter hoogte van maximaal het inflatiepercentage plus 2 procent.

Bron: Eerste Kamer

Huurverhoging voorlopig uitgesteld

Het grootste deel van de scheefhuurders krijgt dit jaar toch niet 5 procent extra huurverhoging. Vanwege tijdsdruk en problemen rondom de invoering hebben de meeste corporaties besloten om de extra huurverhoging voor de rijkere huurders nog een jaar uit te stellen.

Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs de grootste corporaties van Nederland. Volgens de corporaties zijn er momenteel te veel onduidelijkheden over het wetsvoorstel om huurders met een inkomen van 43.000 euro of meer een extra huurverhoging van 5 procent op te leggen.

Zo moeten de inkomensgegevens vernietigd worden die corporaties de afgelopen maanden bij de Belastingdienst hadden opgevraagd. Volgens de rechter mogen corporaties de gegevens pas opvragen als het wetsvoorstel is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Maar wanneer en of dit gaat gebeuren, is nog onbekend. Bovendien zijn er tussentijds enkele aanpassingen gekomen in het wetsvoorstel.

Bron: NOS, 19-04-2012

Prijs huurwoning omhoog

De prijzen van huurwoningen stijgen per 1 juli 2012 met maximaal 2,3 procent, gelijk aan de inflatie. Dat maakte minister Spies van Binnenlandse Zaken bekend.

Verhuurders kunnen vanaf nu de prijs van de woning met 5 procent extra verhogen bij inkomens boven de 43.000 euro (2010). Om te weten of hun huurders boven deze inkomensgrens liggen, kunnen verhuurders aankloppen bij de belastingdienst. In het uiterste geval gaan de huren van huishoudens vanaf 43.000 euro met 7,3 procent omhoog. Het parlement moet dit wetsvoorstel nog goedkeuren. De extra huurverhoging is bedoeld om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Bron: FD, 03-02-2012