Stuwmeer aan verhuisplannen wacht op vertrouwen

Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens wil eigenlijk verhuizen naar een ander huis, maar veruit het grootste deel vindt het daar op dit moment niet de juiste tijd voor of kan dat om verschillende redenen niet realiseren. Dit blijkt uit onderzoek (zie link) van Vereniging Eigen Huis onder de Nederlandse bevolking.

Klik hier voor het volledige rapport.(pdf, 45 pagina’s)

Veel verhuisplannen zijn door de crisis uitgesteld. In de afgelopen 4 jaar is daardoor een stuwmeer ontstaan aan voorgenomen verhuizingen. Belemmeringen zijn vooral de verkoop van de oude woning die niet wil lukken, de hoge huren die men niet wil of kan betalen en de hypotheek voor een (eerste of volgende) koopwoning die niet wil rondkomen. De uitgestelde vraag op de woningmarkt kan alleen loskomen als het vertrouwen in de woningmarkt herstelt en er adequate financieringsmogelijkheden worden geboden. Starters moeten ondersteund worden bij de aankoop van een woning zodat zij op een verantwoorde manier een woning kunnen kopen. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor het kabinet.

Woonwensen en -behoeften
Uit het onderzoek blijkt dat de wens om groter te wonen de belangrijkste reden is om te willen verhuizen (34 procent van de potentiële verhuizers). Dit in verband met gezinsuitbreiding of gaan samenwonen, maar ook omdat men behoefte heeft aan meer luxe en men zich dat ook kan veroorloven. De behoefte aan een rustiger/veiliger woonomgeving en een woning met een tuin vormen andere belangrijke redenen om te willen verhuizen (beide in 18 procent van de gevallen). Beide houden verband met de meer algemene wens om buiten de stad/het centrum te wonen (6 procent). De wens om kleiner en/of goedkoper te wonen leeft bij een kleinere groep (resp. 17 en 14 procent). Het gaat hier om de behoefte aan minder onderhoud aan de woning en de wens om kleiner te wonen omdat de kinderen het huis uit zijn. Terugval in het inkomen wordt minder vaak als reden genoemd om kleiner/goedkoper te gaan wonen. Dit is het geval bij pensionering,  werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Andere redenen om te verhuizen zijn o.a. de wens om gelijkvloers te wonen (17 procent), om dichter bij voorzieningen te wonen (7 procent) en de behoefte aan een aangepaste woning (5 procent).

Urgent
Van alle potentiële verhuizers is 11 procent op zoek naar een eerste zelfstandige woning. Deze groep heeft de meeste urgentie bij het verwezenlijken van de verhuisplannen. Voor 62 procent van hen is het (zeer) urgent om een eigen woning te vinden. Dat is bijna 7 procent van het totaal aantal potentiële verhuizers.
Woonwensen en -behoeften die samenhangen met een hogere leeftijd, zoals kleiner wonen, gelijkvloers wonen en minder onderhoud aan de woning, blijken het minst urgent te zijn. De behoefte neemt hierbij toe naarmate men ouder wordt.

Koopwoning favoriet, vraag verschuift tijdelijk naar huur
De koopsector wordt hard getroffen door de crisis. Toch blijft een koopwoning favoriet onder de potentiële verhuizers. De voorkeur gaat bij 43 procent uit naar een koopwoning en bij 37 procent naar een huurwoning. Bij 20 procent komen beide in aanmerking. Van degenen die nu voor een huurwoning kiezen, geeft 54 procent als reden aan dat men op dit moment niet kan kopen. De voorkeur voor een koopwoning is dus latent zeer groot, maar door de crisis minder manifest. In de gloriedagen van de woningmarkt ging bij 60 tot 65 procent de voorkeur uit naar een koopwoning.

Bron: Vereniging Eigen Huis