Rekenmodel zorgpremie

In het regeerakkoord is sprake van de invoering van inkomensafhankelijke zorgpremies. Er is grote onduidelijkheid ontstaan. Hogere inkomens dreigen flink achteruit te gaan, maar hoeveel precies is niet duidelijk. In de onderstaande hyperlink is een rekenmodel beschikbaar.

In 2014 zal de gemiddelde basispremie naar €20 per maand dalen. Daar staat tegenover dat verzekerden 11,1 procent over een deel van hun bruto inkomen gaan betalen. Over het meerdere van het minimumloon (19.400 euro) moet premie worden betaald.

Op de website van www.eenvandaag.nl is een rekenmodel (excel) beschikbaar voor het uitrekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage.

Bron: eenvandaag.nl