Politieke partijen komen met suggesties voor woningmarkt

Vooruitlopend op het Tweede Kamerdebat over de woningmarkt komen diverse politieke partijen met suggesties.
– D66: eerder NHG hypotheek voor ZZP-ers
– VVD: evaluatie hypotheekregels
– ChristenUnie: starterscontract
– PvdA: verhoging inkomensgrens sociale huur

Sneller NHG condities voor Zzp-ers
D66: Zzp’ers en mensen met een tijdelijk contract zouden niet pas na 3, maar al na 2 jaar in aanmerking moeten kunnen komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Mensen zonder vast inkomen worden getoetst op het inkomen van de laatste 3 jaar. De NHG is ook gebaseerd op 3 jaar. D66 vindt dat te lang, zeker nu een stijgend aantal mensen het met een tijdelijk contract of een flexibel inkomen moet doen [Bron: Telegraaf]

Evaluatie hypotheekregels (GHF)
De VVD vindt dat de spelregels voor de verstrekking van nieuwe hypotheken, de gedragscode hypothecaire financieringen, geëvalueerd moeten worden

“Ik vraag me af of de huidige regels nog wel van deze tijd zijn”, zo laat Kamerlid Barbara Visser weten aan NU.nl [Bron: Nu.nl]

Starterscontract
Jongeren die het ouderlijk huis of een studentenwoning verlaten, moeten gemakkelijker een onderkomen kunnen vinden. De ChristenUnie komt met het idee voor een ‘starterscontract’.

Jonge woningzoekers kunnen dan tijdelijk een daarvoor aangewezen huis huren. Huurder en verhuurder weten hierdoor waar zij aan toe zijn, stelt Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie).

Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie): “Ze denkt aan een periode van vijf jaar. Na de studie gaan mensen er in vijf jaar vaak financieel op vooruit.
Binnen zo’n tijdsbestek is het in de meeste gemeenten haalbaar om nieuwe woonruimte te vinden. Bovendien kunnen ze al die jaren al ingeschreven staan voor een sociaal huurhuis [Bron: De Volkskrant]

Sociale huurwoniningen inkomensgrens
Huurders die meer dan 34 duizend euro verdienen en niet meer in aanmerking voor sociale huur, hebben grote moeite om andere woonruimte te vinden stelt PvdA-Kamerlid Monasch tegenover de NOS. Als voorstel wordt aangegeven in plaats van 34 duizend euro de inkomensgrens voor sociale huur te verhogen naar 43 duizend euro. De bedoeling is dat de verhoging 5 jaar zal duren. Europese regels voorzien in een dergelijke tijdelijke aanpassing als er niet genoeg aanbod op de particuliere huurmarkt is. Na het aflopen van deze periode wordt vervolgens gekeken of iemand qua inkomen en aanbod in de vrije sector nog steeds recht heeft op een sociale huurwoning. [Bron: NOS]