Pensioenkennis onvoldoende

De meerderheid van de Nederlandse werknemers begrijpt dat ingrepen in het Nederlandse pensioenstelsel nodig zijn, maar vindt dat aanpassing van de eigen pensioenregeling ten koste van alles voorkomen moet worden.

Dit blijkt uit de jaarlijkse Pensioenbarometer van adviesbureau Montae. Daaruit blijkt ook dat de pensioenkennis van werknemers nog onvoldoende is, ondanks alle verstrekte informatie en berichtgeving in de media. Ruim de helft (53%) van de ondervraagde werknemers weet niet wat voor pensioenregeling hij heeft en een nog grotere groep (73%) weet niet hoeveel pensioenpremie hij zelf betaalt. Maar liefst 91% weet niet hoeveel premie de werkgever betaalt. De meerderheid (56%) weet niet welk pensioenbedrag men na pensionering per maand overhoudt, maar verwacht ruim 70% van het huidige salaris over te houden. Er is veel onduidelijkheid over de garantie van het pensioenbedrag en ruim 1/3 heeft geen idee wat indexatie inhoudt.

Pensioenleeftijd

Het besef dat iedereen langer moet doorwerken is inmiddels wel doorgedrongen. Werknemers, jong en oud, verwachten nu door te moeten werken tot 66 jaar. In 2010 was dat nog 65,2 jaar. Bijna 50 procent vindt dat de pensioenleeftijd gelijke tred moet houden met de ontwikkeling van de AOW-leeftijd, ook wanneer de AOW-leeftijd omhoog gaat.

Gegarandeerd pensioenbedrag

Tweederde van de werknemers wil vasthouden aan een gegarandeerd pensioenbedrag. De meerderheid is zelfs bereid daarvoor tot 25% meer premie te betalen. Er bestaat grote weerzin tegen het korten van pensioenen, zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase. Korten in de uitkeringsfase stuit daarbij op de meeste weerstand. Slechts een zeer kleine groep (7%) staat niet meer achter het pensioenstelsel en wil niet meer meedoen. Ruim 3/4 wil de huidige pensioenregeling in stand houden.

Bron: AccountancyNieuws, 26-01-2012