OvFD voorstander van woning 4.0

Ook de OvFD schaart zich achter Wonen 4.0 van Vereniging Eigen Huis, Woonbond, Aedes en de makelaarsorganisaties. Met Wonen 4.0 is een constructief plan neergelegd voor de noodzakelijke, integrale hervorming van de woningmarkt.

Volgens de OvFD ligt er met Wonen 4.0 een goed, breed gedragen plan dat de woningmarkt geleidelijk fundamenteel hervormt, waardoor ook de noodzakelijke doorstroming weer op gang kan komen. “Starters zijn cruciaal voor de doorstroming op de woningmarkt. De mogelijkheden van de starter op de huidige hypotheekmarkt zijn – mede door de aangescherpte kredietnormen – beperkt. De beschikbaarheid van voldoende financieringsmogelijkheden is dus voorwaarde voor het functioneren van de woningmarkt. Meer marktwerking aan de aanbodzijde en een verbreding van het hypotheekaanbod moeten leiden tot meer keuzemogelijkheden en een betere prijs-kwaliteitsverhouding”
De OvFD vindt Wonen 4.0 bovendien een beter Woningmarktplan, dan de maatregelen die de Kunduz-coalitie heeft voorgesteld, waardoor starters onevenredig hard worden geraakt. De OvFD is dan ook van mening dat deze coherente aanpak inzet van een volgend kabinet zou moeten zijn.
Het plan Wonen 4.0 (pdf) via (onder meer) de website van het Nederlands Woning Waarde Instituut.

Bron: OvFD