Overzicht wijzigingen pakket Belastingplan 2014

Het pakket belastingplan 2014 is aangenomen door de Tweede Kamer. Staatssecretaris Weekers (Fin) stuurt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2014 naar de Eerste Kamer.

Download “Overzicht wijzigingen pakket Belastingplan 2014” (pdf, 8 pagina’s)

Bron: Rijksoverheid