Overwaarde vrijmaken: Opeethypotheek

Aflossen hypotheek

Veel gepensioneerden met een eigen woning hebben de hypotheek (deels) afgelost. De woning is meestal in waarde gestegen, dus er is sprake van overwaarde. Dit is het verschil tussen de waarde van je woning en je hypotheekschuld. Dit geld is van jou, het zit alleen ‘vast’ in het huis. Je kunt het niet uitgeven.

Hoe kan je die overwaarde opnemen?

Om overwaarde op te kunnen nemen moet er voldoende inkomen zijn om de extra hypotheeklasten te betalen. De bank zal dit toetsen op basis van de geldende kredietnormen. Is de uitkomst positief dan kan er geld vrijgemaakt worden door het afsluiten van een tweede hypotheek.

Wat kan je met overwaarde?

Het vrijgemaakte geld kan je naar eigen inzicht besteden. Bijvoorbeeld om pensioeninkomen aan te vullen, voor een verbouwing, een mooie reis of om (klein)kinderen te helpen met een schenking.

Niet voldoende inkomen: opeethypotheek

Als er voldoende inkomen is dan is een tweede hypotheek vaak de beste optie. Heb je niet genoeg inkomen om extra hypotheek op te nemen? En is je inkomen zelfs te laag om goed van rond te kunnen komen? Dan behoort een opeethypotheek wellicht tot de mogelijkheden. Er zijn een aantal banken die een dergelijke constructie aanbieden. Het wordt ook wel de overwaarde hypotheek of verzilverhypotheek genoemd.

Hoe werkt de opeethypotheek?

Met de opeethypotheek neem je een deel van je overwaarde op. Dat kan een bedrag ineens zijn, maar het kan ook per maand uitgekeerd worden als aanvulling op je pensioeninkomen. De rente die je betaalt wordt opgeteld bij je hypotheekschuld, je maandlast gaat dus niet omhoog. De hoogte van je toekomstige schuld is onzeker. Je huidige hypotheek moet vaak verplicht worden overgesloten naar de bank die de opeethypotheek verstrekt.

Wat zijn de voordelen van een opeethypotheek?

Je hoeft het huis nog niet te verkopen om de overwaarde te benutten en je bepaalt zelf waar je het geld aan uitgeeft. Het huis blijft jouw eigendom en je hoeft de hypotheek pas af te lossen bij verkoop van de woning of bij overlijden van de langstlevende. Er zijn aanbieders die zelfs garanderen dat er nooit een restschuld ontstaat mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Je kan een bedrag ineens opnemen of maandelijks een bedrag laten uitkeren.

Wie komt ervoor in aanmerking?

De bank doet een vrij strenge toets om te bepalen of je in aanmerking komt voor de opeethypotheek. Leeftijd speelt een rol en de hoogte van de overwaarde ook. Vooral wat oudere mensen met een flinke overwaarde komen in aanmerking. De bank wil uiteraard voorkomen dat je door de bijtelling van de rente in de problemen kunt raken.

Advies nodig?

Wij kunnen je adviseren welke mogelijkheden er voor je zijn. Heb je behoefte aan extra inkomen of aan een bedrag ineens? Neem contact met ons op om jouw opties samen door te nemen.