Op goede voet scheiden kan online

De Raad voor Rechtsbijstand heeft recent het online conflictoplossingsplatform ‘Rechtwijzer uit elkaar’ gelanceerd. Rechtwijzer is ontwikkeld om de ingrijpende gebeurtenis van een scheiding voor kinderen en ouders zo goed mogelijk te laten verlopen. De aanpak is gebaseerd op onderzoek naar de beste manieren om het scheidingsproces te doorlopen. Het platform ondersteunt het proces van een scheiding door alle belangrijke kwesties te structureren en voorlopige keuzes aan te bieden.

In het platform krijgen partners voorbeeldafspraken en kunnen ze samen, ieder op hun eigen moment, werken aan hun ouderschapsplan. Hierin staan afspraken over alle zaken die met de kinderen te maken hebben. Stap voor stap kiezen partners samen voor de beste oplossingen. Dat brengt rust, focus en overzicht en leidt tot eerlijke, houdbare resultaten.

Hoe werkt Rechtwijzer?
Rechtwijzer leidt tot een juridisch geldige echtscheiding met bijbehorende afspraken over bijvoorbeeld verdeling van bezittingen, alimentatie en omgangsregelingen. Het platform leidt koppels die uit elkaar gaan op een nieuwe manier door het scheidingsproces heen en laat hen online zelf een gezamenlijk scheidingsplan opstellen. Partners loggen vanaf hun eigen computer in op het platform, beschrijven hun situatie en doen voorstellen voor afspraken. Het is pas mogelijk om door te gaan naar de volgende stap als beide partners het eens zijn. Als de partners er op een punt samen niet uitkomen is er de mogelijkheid om daarvoor een advocaat-mediator of beslisser in te zetten. Daarnaast kan men bij vragen op elk moment de hulp van het contactcentrum inschakelen. Uiteindelijk, als beide partijen zich kunnen vinden in het plan,  bekijkt een advocaat of de afspraken uitvoerbaar en eerlijk zijn en wordt het ingediend bij de rechtbank.

Kosten
Een basis scheidingsplan kost bij Rechtwijzer € 390. Voor de inzet van aanvullende juridische adviseurs zijn vaste tarieven bepaald en afhankelijk van de persoonlijke financiële situatie vergoedt de Raad voor Rechtsbijstand een deel van deze kosten.

Klik hier voor ‘Start met uw scheidingsplan

Bron: Raad voor Rechtsbijstand