Ontdek de kracht van financiële planning

Financiële planning

Met een weldoordacht financieel plan krijg je inzicht in het verloop van je inkomen en vermogen in verschillende situaties. Het laat zien wat de financiële risico’s en kansen zijn in jouw specifieke situatie en helpt je bij het nemen van beslissingen. Er zijn meerdere aanleidingen, denk bijvoorbeeld aan de start of beëindiging van een onderneming, een huwelijk, een nieuwe woning, schenkingen, (vroeg)pensioen, een echtscheiding, het aflossen van een hypotheek of een gouden handdruk of erfenis.

Steeds belangrijker

Een financiële planning is steeds belangrijker onder de huidige economische en sociale ontwikkelingen. Je wordt immers steeds meer geacht om zelf te zorgen voor je inkomen vanaf je pensioen en bij eventuele calamiteiten. Ook de wetgeving op deze punten wordt steeds ingewikkelder. Versoberingen op het gebied van pensioenen, hypotheekrenteaftrek en sociale zekerheid hebben rechtstreeks invloed op jouw financiële toekomst.

Meerdere scenario’s doorrekenen

Iedere schets van jouw financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo weet je precies waar mogelijke risico’s zitten, wat je al goed hebt geregeld en wat je nog moet aanvullen of bijsturen. Kortom: je schept een helder totaalbeeld van jouw financiële wensen en mogelijkheden.

Hoe krijg je inzicht?

Een goed persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt je risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • loopbaan- en salarisontwikkeling;
  • pensioenopbouw;
  • woonlasten en de waarde van de woning;
  • de kosten van studerende kinderen;
  • risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van je partner.

Voor wie is het nuttig?

Eigenlijk voor iedereen. Iedereen is gebaat bij inzicht in zijn of haar financiële toekomst, bij wat er gedaan kan worden om die toekomst te realiseren. Het is niet nodig om over grote vermogens te beschikken, ook voor mensen met kleine vermogens en lagere inkomsten kan een financieel plan veel gemak en rust brengen. Je weet waar je aan toe ben en je weet waaraan je moet werken.

Wat kost het?

Ons tarief is afhankelijk van de complexiteit van de situatie. In veel gevallen geeft een ‘light’ planning al het benodigde inzicht om de juiste beslissingen te kunnen maken. In een vrijblijvend gesprek kunnen wij aangeven wat in jouw geval de kosten zijn en wat het je oplevert.

Wat kan planning voor jou doen?

Wil je weten wat financiële planning voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op en we kunnen onze dienstverlening toelichten.