Notaris niet verplicht bij koopcontract

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede kamer geschreven dat hij geen aanleiding ziet om de notaris verplicht in te schakelen bij de koopovereenkomst. In een evaluatierapport over de Wet koop onroerende zaken pleitte de onderzoekscommissie voor een verplichte inschakeling van de notaris bij het opstellen van het koopcontract. De minister schrijft nu dat “verplichte notariële inschakeling naar verwachting voor de koper extra kosten met zich zal meebrengen en het meer tijd zal kosten om de overeenkomst te sluiten. Doelstelling van dit kabinet is juist om de administratieve lasten en regeldruk voor burgers te verminderen.”

Bron: Fintool.nl