Nog veel fouten in hoogte WOZ-waarde

In 2012 zijn zeventig gemeenten onder verscherpt toezicht geplaatst, volgens het AD. Dit doordat deze gemeenten grote fouten hadden gemaakt bij het bepalen van de WOZ-waarde. Ten opzichte van 2011 is dat een verdubbeling. Zie onderstaande link voor ‘Toezichtsresultaten individuele gemeenten’ .

Volgens de toezichthouder bij de Waarderingskamer worden er meer fouten gemaakt vanwege de toengenomen werkdruk. Gemeenten moeten met minder mensen en minder geld meer bezwaren afhandelen. Dit leidt tot te laat beantwoorde bezwaarschriften en fouten met taxaties.

Daarnaast worden huizen moeilijker verkocht, waardoor eigenaren sneller vinden dat de gemeente de waarde van hun woning te hoog heeft ingeschat. Voor taxateurs is het moeilijker om de waarde in te schatten omdat er minder huizen worden verkocht en dus minder vergelijkingsmateriaal is.

De Waarderingskamer stelt dat maar ongeveer 1,5 procent van alle WOZ waarderingen tot een aanpassing leidt.

De waarderingskamer heeft eerder een onderzoek gedaan naar ‘bezwaren en bezwaarafhandeling bij niet-woningen‘ (pdf, 19 pagina’s).

Ook is op de website van de Waarderingskamer een overzicht te vinden per gemeente: ‘Toezichtsresultaten individuele gemeenten‘.

Bron: AD / Waarderingskamer