Nieuwste voorwaarden NHG bekend

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft de nieuwe voorwaarden bekend gemaakt. Per 1 juli 2014 gelden de Voorwaarden en Normen 2014-3 van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Offertes die vanaf 1 juli 2014 worden afgegeven, dienen aan deze Voorwaarden en Normen te voldoen.

Klik hier voor ‘Voorwaarden en Normen 2014-3‘ of zie download onderaan.

Wijzigingen Voorwaarden & Normen per 1 juli a.s.

Versienummer
Daar waar in de Voorwaarden en Normen het versienummer ‘2014-2’ wordt genoemd, is dit vervangen door versienummer ‘2014-3’.

Kostengrens
De kostengrens is verlaagd van € 290.000 naar € 265.000.

Definities
De definities ‘Energiebesparende voorzieningen’ en ‘Energieneutrale woning’ zijn toegevoegd.

Energieneutrale woning
Nieuw in Norm 7.6 is dat indien sprake is van een aankoop van een energieneutrale woning en sprake is van een toetsinkomen van minimaal € 29.000 bij de vaststelling van de financieringslast € 13.500 buiten beschouwing mag worden gelaten.

Studiefinanciering
In Norm 7.3 (Financiële verplichtingen) staat dat indien sprake is van een studiefinanciering, rekening mag worden gehouden met 0,75% van het leningbedrag als financiële verplichting. Toegevoegd is dat uitgegaan dient te worden van het oorspronkelijke leningbedrag, tenzij sprake is van een extra aflossing op basis waarvan DUO een nieuwe maandannuïteit heeft vastgesteld. In dat geval mag worden uitgegaan van het nieuwe leningbedrag.

Insolventieverzekering
Norm 2.3.3 is komen te vervallen. Hierdoor zijn de overige subnormen hernummerd.

Tekstuele aanpassingen
Er is een verwijzing naar Norm 7.6 opgenomen in Norm 1.10 en vice versa. Tevens is in Norm 7.7 de verwijzing naar Norm 6.9 gecorrigeerd naar Norm 7.9.

Bron: Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)