Nibud: Koopkrachtontwikkelingen 2012-2017

Het Nibud heeft op verzoek van de Tweede Kamer een analyse gemaakt van de inkomens- en koopkrachtgevolgen van de beleidsvoornemens van het kabinet. Voor deze analyse is het Nibud uitgegaan van het voorgenomen beleid zoals staat aangegeven in het Regeerakkoord. Inmiddels is bekend dat de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel is.

De koopkrachtverschillen variëren van plus 5 % tot min 16 %. Het Nibud ziet dat vooral de inkomensafhankelijke zorgpremie van invloed is op de portemonnee voor hogere inkomens. Voor midden en lage inkomens zijn de koopkrachteffecten minder groot dan eerder in andere berekeningen werd gesuggereerd. Dit komt omdat het Nibud in de berekening ook de huurtoeslag die mensen krijgen en het inkomensafhankelijke eigen risico bij de zorgpremie die mensen zullen gaan betalen heeft meegenomen.

Rapport
De achtergronden bij deze voorbeeldberekeningen vindt u in het rapport ‘Koopkrachtberekeningen 2012-2017‘ (pdf, 17 pagina’s). Daar vindt u ook voor honderd andere voorbeelden koopkrachtberekeningen. De term koopkrachtontwikkeling staat voor de hoeveelheid goederen en diensten die met het netto inkomen kunnen worden gekocht in vergelijking met vorige jaren.

Bron: Nibud