Lenteakkoord uitgelekt

DEN HAAG – Het Lenteakkoord is uitgelekt. De Telegraaf heeft het hele pakket maatregelen in handen, dat VVD, CDA, D66, GL en CU afgelopen nacht hebben afgerond om het begrotingstekort voor 2013 terug te dringen.
Volgens een concepttekst gaat het in totaal om 16 miljard euro aan ombuigingen en lastenverzwaringen, waarvan na zogeheten uitverdieneffecten per saldo 12,2 miljard overblijft. Uitverdieneffecten zijn de negatieve gevolgen die bezuinigingen op zich weer hebben op de overheidsfinanciën, bijvoorbeeld omdat mensen door een btw-verhoging minder consumeren.

Naast de bezuinigingen wordt voor ruim één miljard euro geïnvesteerd, onder meer door bezuinigingen terug te draaien op het passend onderwijs en de pgb’s in de zorg. Daarnaast is er bijna drie miljard lastverlichting ingeboekt, onder meer door een permanente verlaging van de overdrachtsbelasting.

De koopkrachteffecten blijven volgens berekeningen van de Kunduz-coalitie in 2013 over de gehele linie gemeten onder de -2 procent, met uitzondering van aow’ers met een aanvullend pensioen boven 10.000 euro. Zij zijn de klos en gaan er -3,25 procent op achteruit. Alleenverdieners met kinderen leveren met een modaal inkomen (32.500 per jaar bruto) -1 procent in, voor twee keer modaal is dat -0,75 procent. Tweeverdieners waarvan de partner een half keer modaal verdient gaan er -0,75 op achteruit. Daarboven is er geen koopkrachtverlies of zelfs een kleine plus. Alleenstaande ouders met een minimumloon gaan er licht op vooruit (+0,75 procent). Sociale minima leveren ruim een procent in, aow’ers zonder aanvullend pensioen gaan er +0,75 tot +1,25 procent op vooruit. Indien de reiskosten worden meegerekend, verslechteren de plaatjes voor werkenden, maar blijft het koopkrachtverlies ook beperkt tot onder -2 procent. De definitieve koopkrachtplaatjes moeten eerst nog door het Centraal Planbureau (CPB) worden doorgerekend.

Het Lenteakkoord wijkt op enkele punten af van het mislukte Catshuisakkoord met de PVV. De voorgenomen bezuiniging van 750 miljoen op ontwikkelingshulp is geheel teruggedraaid, er komt nu een stevige werkgeversheffing op topsalarissen en er zijn aanpassingen op kindsubsidies. Ook zijn er regelingen op het gebied van vergroening en duurzaamheid. Verder komt er een verhuurdersbelasting, waarvan de details nog later dit jaar moeten worden uitgewerkt.

Er is niet verder gesleuteld aan de hypotheekrenteaftrek. In het Catshuis was al besloten om per 1 januari 2013 voor nieuwe hypotheken de renteaftrek te beperken tot annuïtair, dat wil zeggen stapsgewijze aflossing over een periode van 30 jaar. Ook de nullijn voor ambtenaren blijft overeind, exclusief de zorg.

Het eigen risico in de zorg wordt met 350 euro fors hoger. Rollators gaan uit het basispakket, voor hoortoestellen komt een eigen bijdrage van 25 procent. Verder is de voorgenomen btw-verhoging op de podiumkunsten teruggedraaid. De dierenpolitie wordt de nek omgedraaid.

In de sociale zekerheid gaat de aow-leeftijd vanaf volgend jaar met een maand omhoog, vanaf 2016 jaarlijks met twee maanden per jaar, en in 2019 met drie maanden. In 2023 moet de pensioengerechtigde leeftijd op 67 jaar liggen. Komende kabinetten kunnen uiteraard weer aan deze afspraken sleutelen.