Kind regelingen op de schop

Minister Kamp van Sociale Zaken wil het aantal kindregelingen terugbrengen van twaalf naar vier verschillende voorzieningen voor ouders met opgroeiende kinderen. Dat moet o.a. een einde maken aan de armoedeval van alleenstaande ouders in de bijstand die gaan werken.

Kamp noemt het “economisch en moreel onaanvaardbaar” dat alleenstaande ouders “op dit moment financieel vaak beter af zijn in de bijstand dan wanneer ze werken”. Zo levert een alleenstaande ouder die vanuit de bijstand vier dagen gaat werken tegen het minimumloon en twee kinderen op de crèche of BSO heeft, nu ongeveer 1.000 euro in. Met de plannen van de minister moeten deze mensen er bijna 400 euro op vooruit gaan. Wie vijf dagen gaat werken, gaat er nu 800 euro op vooruit en straks 2.200 euro. Het oplossen van de armoedeval kan door het totale budget in stand te houden, maar met een andere verdeling. Toch heeft het kabinet voor de kindregelingen een structurele bezuiniging ingeboekt van ruim 1 miljard euro per 2015.

Kamp wil drie regelingen voor alleenstaande ouders afschaffen: de aanvulling voor deze ouders met een uitkering op het sociaal minimum, de alleenstaande-ouderkorting en de aanvullende korting voor deze ouders die werken. Hiervoor in de plaats wil hij één nieuwe alleenstaande-oudertoeslag inbouwen in het kindgebonden budget, dat vanaf een jaarinkomen van 20.000 euro wordt afgebouwd.

Verder wil minister Kamp drie fiscale regelingen schrappen: de ouderschapsverlofkorting, de kindertoeslag en de aftrek bij levensonderhoud kinderen. De steun voor schoolkosten en de Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) gaan op in andere regelingen met een vergelijkbaar doel.

Wat na de hervormingen per 2014 resteert zijn: het kindgebonden budget voor gezinnen met lagere inkomens, de inkomensonafhankelijke kinderbijslag, de inkomensonafhankelijke kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting.

Bronnen: FD / De Telegraaf, 09-02-2012