Kamer stemt voor hogere AOW leeftijd

De Tweede Kamer heeft gisteren voor verhoging van de AOW-leeftijd gestemd: in 2020 gaat deze van 65 naar 66 jaar, en waarschijnlijk in 2025 naar 67 jaar.

Het wetsvoorstel hierover kreeg de steun van VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP. PVV en SP stemden tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. D66 en GroenLinks stemden ook tegen, maar juist omdat ze vinden dat de pensioenleeftijd eerder omhoog moet dan in 2020.

In het aangenomen wetsvoorstel blijft het wel mogelijk om met 65 jaar met pensioen te gaan, maar dat levert een lagere AOW-uitkering op. Wie na de AOW-leeftijd in deeltijd wil doorwerken, kan straks de uitkering ook naar beneden bijstellen om extra geld voor later te sparen. De Tweede Kamer heeft hiertoe een voorstel aangenomen.

Elk jaar dat iemand zijn AOW later laat ingaan dan de pensioengerechtigde leeftijd, levert 6,5 procent extra AOW op. Mensen kunnen hun AOW straks maximaal 5 jaar uitstellen.

Bron: Novum/ANP, 08-02-2012