Kamer stemt in met fiscale maatregelen begrotingsakkoord

De Tweede Kamer heeft eind vorige week ingestemd met de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 van de gelegenheidscoalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie.

Het algemene btw-tarief gaat per 1 oktober 2012 met 2 procentpunt omhoog naar 21 procent, met de overgangsregeling komt voor nieuwbouwwoningen die zijn gekocht vóór 28 april 2012 met een opleveringsdatum nà 30 september 2012.  Daarnaast blijft de overdrachtsbelasting structureel op het niveau van 2 procent. Ook bevat het wetsvoorstel een vergroeningspakket, een aanpassing van de aftrek van deelnemingsrente, een wijziging van de alcohol- en tabaksaccijns en een verlaging van het btw-tarief voor kunsten naar 6 procent.
Andere fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013, zoals de verdubbeling van de bankenbelasting en de aanscherping van het Witteveenkader, zijn in andere wetsvoorstellen opgenomen. De Tweede Kamer is ook hiermee inmiddels akkoord. De fiscale maatregelen in het kader van de hervorming van de woningmarkt en het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer, worden uitgewerkt in het pakket Belastingplan 2013, dat op Prinsjesdag wordt ingediend.

Bron: Rijksoverheid, 25-06-2012