Kamer niet tegen pensioenkorting

In de Tweede Kamer is geen meerderheid voor het terugdraaien van de voorgenomen korting op de pensioenen bij 125 fondsen. Alleen SP en PVV willen niet korten. CDA, VVD en PvdA steunen de plannen van de Nederlandsche Bank, evenals minister Kamp van Sociale Zaken.

Begin deze maand besloot DNB dat 125 fondsen moesten aankondigen dat er een serieuze kans bestaat dat de pensioenuitkeringen in april 2013 worden gekort. De fondsen werken al vier tot vijf jaar aan een herstel. Door de crisis is een deel van hun beleggingen in waarde gedaald en door het bijgestelde langlevenrisico moeten ze meer geld in kas hebben. Verder kampen ze met de zeer lage rente.

Tegen de rekenrente worden de verplichtingen voor de komende decennia uitgerekend. Hoe lager de rente staat, hoe slechter de pensioenfondsen er voor lijken te staan voor de lange termijn. DNB is de fondsen enigszins tegemoet te komen, door niet de ‘extreem lage’  rentestand van 31 december te nemen, maar de gemiddelde rentestand over de laatste drie maanden van 2011. Deze maatregel zorgt ervoor dat ruim 50 fondsen waarschijnlijk niet hoeven te korten op de pensioenen.

De fondsen hebben al twee jaar extra de tijd gekregen om te herstellen, maar dat gaat in 125 gevallen waarschijnlijk niet lukken. Als ze eind dit jaar geen herstel laten zien, dan wordt er per 1 april 2013 gekort.

Minister, vakbonden en werkgevers werken met onder andere het Centraal Planbureau nog aan de bewuste rekenrente in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord. Daar moet in het tweede kwartaal van dit jaar helderheid over komen. Die rekenrente gaat met het pensioenakkoord per 2014 in. Het is mogelijk dat de politiek later dit jaar alsnog besluit om dan in 2012 en 2013 ook alvast maar met die methode te gaan werken. Dit kan nog van invloed zijn op de kortingen.

Bron: FD, 01-02-2012