Inflatie onveranderd

De inflatie bedroeg in februari 3,0 procent meldt het CBS. Dit is even hoog als in januari. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De prijsontwikkeling van vliegtickets had in februari een verhogend effect op de inflatie. Dit werd echter tenietgedaan door de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen. Per saldo veranderde de inflatie niet.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP was in februari 3,2 procent, net als in januari. Voor de eurozone berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 1,8 procent. Dit is 0,2 procentpunt minder dan in januari. Er is een groot verschil tussen de inflatie in Nederland en het gemiddelde van de eurozone. Dit komt onder meer door de verhoging van het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent die in Nederland op 1 oktober 2012 werd doorgevoerd.
Bron: CBS