Hoofdlijnen akkoord 2024

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben op 16 mei 2024 een hoofdlijnenakkoord gesloten. Dit zal op veel vlakken nog moeten worden uitgewerkt door het toekomstige kabinet, maar het vormt al wel een belangrijk framewerk voor de toekomstige kabinetsplannen. Wat kun je verwachten aan financiële maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord? Hier volgt een samenvatting.

Maatregelen nog niet definitief

Let op: De in dit bericht genoemde (fiscale) maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord zijn nog niet definitief. Ze moeten eerst nog in wetsvoorstellen worden opgenomen en daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer deze voorstellen aannemen.

Wat zijn de maatregelen?

 • De hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait blijven onveranderd.
 • Er komt een lastenverlichting voor werkende middeninkomens per 2025 door bijvoorbeeld invoering van een extra (derde) belastingschijf. Dat geniet de voorkeur boven aanpassingen in de arbeidskorting of algemene heffingskorting, omdat een extra schijf meer zichtbaar is.
 • Voor ouders gaat werken meer lonen. Het kabinet is van plan lastenverlichting te realiseren door de voorgenomen stelselherziening van de kinderopvang door te zetten. Hierbij zal de opvang voor werkende ouders bijna gratis worden.
 • Het box 3 tarief, dat in 2024 36% bedraagt, wordt verlaagd. Hiervoor wordt structureel 100 miljoen beschikbaar gesteld, nog onduidelijk is tot welke tariefverlaging dit gaat leiden.
 • De MKB-winstvrijstelling gaat van 13,31% (2024) naar 12,7% in 2025, in plaats van de in de Voorjaarsnota beoogde 12,03%.
 • Per 1 januari 2024 is in box 2 een schijventarief geïntroduceerd met een tarief van 24,5% tot een box 2-inkomen van € 67.000 en 33% over het meerdere. Dit toptarief wordt per 2025 verlaagd naar 31%. Daarmee wordt een door de Tweede Kamer aangenomen amendement bij het Belastingplan 2024 teruggedraaid.
 • De aanschaf van elektrische auto blijft ondersteund worden, maar alle subsidiëring stopt per 2025 waarbij de Motorrijtuigenbelasting-gewichtscorrectie blijft bestaan. Onduidelijk is of de verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s dan ook in 2025 in plaats van in 2026 zou eindigen.
 • De salderingsregeling voor eigenaren met zonnepanelen wordt in een keer gestopt vanaf 2027. Dit is een eerdere en abrubtere afschaffing van de regeling dan het laatste plan over afbouw dat de Eerste kamer onlangs heeft aangenomen.
 • De verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 wordt teruggedraaid.
 • Bezien wordt of en zo ja, welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling (waar de expatregeling onder valt) worden versoberd.
 • De giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting wordt in de komende jaren beperkt. In 2025 wordt een eerste stap gezet. Vanaf 2028 verdwijnt het onderscheid tussen de verschillende soorten giften in de inkomstenbelasting.
 • De huurtoeslag wordt verhoogd. Hiervoor komt vanaf 2025 structureel 500 miljoen euro beschikbaar.
 • Het kindgebonden budget gaat vanaf 2025 omhoog. Hiervoor komt structureel 300 miljoen beschikbaar.

Heb je nog vragen hierover?

Bel ons gerust als je vragen hebt over de in dit bericht genoemde maatregelen. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 035-7503088. Of laat een bericht achter via het contactformulier.