Geldproblemen grootst bij mensen die niet sparen

Bij de dag leven, niet willen sparen en moeilijk verleidingen kunnen weerstaan vergroten de kans op financiële problemen. Dat blijkt uit onderzoek van Nibud naar de factoren die van invloed zijn bij het ontstaan van financiële problemen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat consumenten met betalingsachterstanden houden minder goed de financiële administratie bij dan mensen zonder betalingsachterstanden. Ze bewaren belangrijke papieren niet goed en hebben slecht overzicht over hun inkomsten en uitgaven. Uit het onderzoek ‘Kans op financiële problemen’ blijkt dat de hoogte van het inkomen niet belangrijk is. Wel hoe er met geld wordt omgegaan en de houding ten opzichte van geld.

Zo’n 34% van de consumenten met betalingsachterstanden geeft aan dat de rekeningen wel betaald hadden kunnen worden, maar dat men het is vergeten. Zeker bij mensen met een hoger inkomen is een ongeordende financiële administratie een reden van schulden. Vaak verliest men de controle op de financiën door een gebeurtenis als een verhuizing, gezinsuitbreiding of scheiding. Het onderzoek laat duidelijk zien dat grip op geld hebben erg belangrijk is bij het voorkomen van schulden.

Ruim 14% van de consumenten heeft het afgelopen jaar zware betalingsachterstanden gehad. Hieronder valt een loonbeslag, het afsluiten van de energie of het te laat betalen van de huur/hypotheek. Het zijn vooral consumenten tussen de 25 en 44 jaar die betalingsachterstanden hebben. Als oorzaak van de schulden geeft 42% van de consumenten met zware achterstanden aan dat er een onverwachte uitgave kwam, 39% had te maken met een inkomensterugval en 28% wijt het aan een slechte administratie. Vooral bij dat laatste speelt de motivatie ook een belangrijke rol. Ruim 40% van de Nederlanders met een rommelige administratie geeft aan dat het bijhouden van de administratie geen prioriteit heeft.

Een opvallende uitkomst is dat financiële vaardigheden en kennis minder invloed hebben dan iemands houding. Een langetermijnvisie hebben, verleidingen kunnen weerstaan en spaarzin hebben, verkleinen de kans op financiële problemen. Daarnaast toont het onderzoek aan dat een goede financiële opvoeding de kans op geldproblemen verkleint.

Bron: Nibud, 26-03-2012