Geen nieuwe inleg spaarloon meer mogelijk

Volgend jaar kunnen werknemers niet meer belastingvriendelijk bijsparen in de spaarloonregeling. Dat maakte staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) vrijdag bekend. De beperking van het spaarloon is nodig om de verlaging van de overdrachtsbelasting te kunnen betalen.

Wel blijft spaarloon dat al is ingelegd onder het fiscaal gunstige regime vallen. Uiteindelijk moet de spaarloonregeling opgaan in de nieuwe vitaliteitsregeling. Volgens het regeerakkoord wordt in deze voorziening ook de levensloopregeling voor verlofsparen ondergebracht. De nieuwe regeling moet ,,op zijn vroegst” vanaf 2013 werknemers gaan helpen met het vrijmaken van tijd en geld voor zorgtaken, scholing, opzetten eigen bedrijf of deeltijdpensioen.

De komende jaren wordt het al opgebouwde spaarloon volgens de huidige systematiek jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven. Na vier jaar wordt de spaarloonregeling dan echt opgeheven.

Bron: ANP