Financierbaarheid van restschuld

Ruim 800.000 huishoudens kampen met een restschuld. Dat is 25% van alle eigenaar-bewoners. Gemiddeld bedraagt de restschuld € 39.000,- per huishouden. Dit vormt een fors obstakel voor de doorstroming. Frans Schilder en Johan Conijn (Amsterdam School of Real Estate) hebben een research paper ‘Financierbaarheid van de restschuld’ geschreven (zie download).

De aftrek van een restschuldfinanciering is bij wet geregeld. De wijze waarop de restschuld bij verhuizing gefinancierd kan worden is echter nog onduidelijk. Frans Schilder en Johan Conijn wijzen in de research paper ‘Financierbaarheid van de restschuld‘ (pdf, 28 pagina’s) op het gevaar dat de regeringsmaatregelen weinig effect sorteren als de restschuld als consumptief  krediet wordt gefinancierd. In dat geval is er sprake van hogere rente en een veel sneller aflossingsschema.

Dit heeft een grote negatieve invloed op de omvang van de hypotheeklening die binnen de NIBUD-normen mogelijk is. Zij pleiten voor een koppeling van de restschuld aan de nieuwe hypothecaire lening. De renteschuld krijgt daarmee een vergelijkbare rente en aflosregime als deze lening.

In fiscaal opzicht dienen alle aflossingen in mindering te worden gebracht op de restschuld omdat daarna de aftrekbaarheid van dit deel van de lening wordt beëindigd. Op deze wijze is de regeringsmaatregel effectief en kunnen meer doorstromers met een restschuld weer een nieuwe start op de woningmarkt maken.

Bron: ASRE