Economen willen afbouw hypotheekrenteaftrek

Een groep van 22 vooraanstaande economen stelt dat hervorming van de woningmarkt noodzakelijk is. Als belangrijkste maatregel zien zij de geleidelijke afbouw van de aftrek van hypotheekrente.

Intiatiefnemers zijn Lans Bovenberg van de Universiteit van Tilburg en Dirk Schoenmaker van de Duisenberg school of finance. Tot dusver verzetten de regeringspartijen CDA en VVD zich tegen het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en dat geldt ook voor gedoogpartner PVV. Het plan is ondertekend door bekende economen als Arnoud Boot, Sweder van Wijnbergen en Herman Wijffels.

De economen wijzen erop dat ”het huidige systeem van woningfinanciering” leidt tot overmatige hyptheekschuld van de huishoudens. Inmiddels zou 80 procent van de bevolking denken dat de aftrek sowieso minder wordt en daardoor zit volgens de economen nu de woningmarkt op slot.

Ze pleiten voor de afbouw van de aftrek van hypotheekrente in combinatie met maatregelen als het afschaffen van de overdrachtsbelasting, die betaald moet worden bij de aankoop van een huis, en het beperken van de hoogte van de hypotheekschuld.

Bron: ANP, 23-02-2012