Drie miljoen bezoekers Mijnpensioenoverzicht.nl

Sinds de lancering op 6 januari 2011 hebben 3 miljoen mensen de stand van hun pensioen via werk en AOW op www.mijnpensioenoverzicht.nl opgevraagd.

 “We zijn heel trots op dit resultaat”, aldus Francine Giskes, voorzitter van Stichting Pensioenregister. “Zeker omdat uit onderzoek blijkt dat mensen de site makkelijk toegankelijk en overzichtelijk vinden. Dat was precies de bedoeling. Ons streven is nu om nog meer bezoekers naar de site te trekken en ervoor te zorgen dat ze terugkomen, want mijnpensioenoverzicht.nl is geen statische website. Als de situatie verandert, verandert je pensioen ook. Bovendien zijn nu naast de bruto bedragen ook netto bedragen te zien. Eind 2012  is ook het bedrag te zien dat bij echtscheiding aan ex-partner(s) moet worden betaald.”

Druk op de knop

Mijnpensioenoverzicht.nl is een initiatief van de circa 500 Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Met de site komt de pensioensector tegemoet aan de wens van de overheid dat elke Nederlander op eenvoudige wijze inzicht krijgt in zijn pensioen en AOW. De functie van mijnpensioenoverzicht.nl is puur informatief, zodat mensen met één druk op de knop weten hoe ze ervoor staan. Ook kan men raadplegen hoeveel nabestaandenpensioen er is voor de partner na overlijden. Niet te zien is wat men zelf bijvoorbeeld via een koopsompolis nog geregeld heeft.

De site is een uitvraagsysteem en geen database. De informatie wordt tijdelijk opgehaald uit de systemen van de betreffende pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en –verzekeraars) en de Sociale Verzekeringsbank. Het inloggen gebeurt met DigiD. Na het raadplegen worden de gegevens op de website weer gewist.

Bron: Eufin, 30-01-2012