Dijsselbloem bereid met banken te praten over herfinfinancieringen hypotheken

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen heeft Dijsselbloem naar aanleiding van een oproep van de ChristenUnie aangegeven met banken in gesprek te gaan over de mogelijkheden van herfinancieringen van hypotheken bij probleemgevallen. Vanwege een hoge hypotheekrente is bij een herfinanciering naar een lagere hypotheekrente de boeterente vaak hoog.
(ChristenUnie): “Maar een concrete maatregel die ik nu wil voorstellen om die private schulden verder aan te pakken, is om te bekijken of mensen met een hypotheek die onder water staat, de mogelijkheid kunnen krijgen om deze hypotheek boetevrij te herfinancieren. Het verschil in rente van wat ze nu betaalden en wat ze gaan betalen, kan dan gebruikt worden om de eigenwoningschuld af te lossen. De rente is nu laag en het geeft die gezinnen dan ook die mogelijkheid. Daarmee komt er meer lucht bij de gezinnen, kunnen ze sneller hun restschuld aflossen en komt er ook meer mobiliteit. Is de minister bereid om de voor- en nadelen van deze optie op een rij te zetten en ook met de bankensector in overleg te gaan of zij deze mogelijkheid tijdelijk willen aanbieden?”
(ChristenUnie): “Op dit moment is de rente niet hoog, bijna laag. Dat zie je ook aan het aantal starters op de woningmarkt. Er zijn mensen voor wie het een groot probleem is dat hun huis qua hypotheek onder water staat, waarbij bijvoorbeeld ook de hoogte van de rente meespeelt. Ik wil graag bekijken of het verschil in rente voor de huidige en de nieuw af te sluiten hypotheek kan worden ingezet om de hypotheek af te lossen, maar dan boetevrij of tegen een lager bedrag dan oorspronkelijk had moeten worden betaald. Als je nu een looptijd hebt van twintig jaar en je na tien jaar toch gaat herfinancieren, dan moet je een fikse boete betalen. Dat remt heel veel huishoudens. Het mes snijdt volgens mij dus aan twee kanten: het helpt om de eigenwoningschuld sneller af te lossen en het helpt de doorstroming op bijvoorbeeld de woningmarkt.”
Minister Dijsselbloem gaf aan dat hij geen beloftes kon doen, “een hypotheek is een contract tussen bank en consument waar de overheid niets aan kan veranderen als het eenmaal gesloten is.” maar in gesprek zal gaan met banken.

Bron: Volkskrant