CDA wil vlaktaks

Het CDA doet in het Strategisch Beraad voorstellen om het belastingstelsel te wijzigingen. Het Strategisch Beraad van het CDA is behelst een nieuwe toekomstvisie, de koers van de christen-democraten voor de komende vijftien jaar. Delen daarvan zijn inmiddels uitgelekt.

Een van de pijlers van de visie is een hervorming van belastingstelsel en sociale zekerheid. Het huidige stelsel van inkomstenbelasting is nodeloos ingewikkeld, stimuleert overmatig lenen en ontmoedigt arbeid, vinden De Geus en consorten. De huidige drie belastingtarieven moeten plaatsmaken voor een ‘sociale vlaktaks’. Voor iedereen geldt dan hetzelfde belastingtarief van bijvoorbeeld 35 procent. De aftrek van de hypotheekrente wordt beperkt. ‘Het belastingsysteem wordt daardoor eenvoudiger, stimuleert economische groei en neemt de prikkel weg om een huis of bedrijf met zoveel mogelijk geleend geld te financieren.’
Milieubelasting
Voor topinkomens moet er wel een tweede, extra belastingtarief komen: ‘Vanuit het oogpunt van solidariteit is het gerechtvaardigd dat er wel een aanvullende solidariteitsheffing komt voor topinkomens.’ De partij bepleit extra milieubelastingen op vervuilende producten en diensten. ‘Milieu vertegenwoordigt te vaak geen enkele economische waarde, waardoor schadelijk gedrag eenvoudig op het milieu kan worden afgewenteld.’
Bezitsvorming
Geld lenen en schulden maken is volgens het CDA ’te goedkoop’. ‘De ongebreidelde groei van hypothecaire leningen heeft in korte tijd groteske vormen aangenomen’, vindt het beraad. Het wil de aflossing van hypotheken stimuleren. ‘Het huidige fiscale regime, waaronder de wijze waarop de hypotheekrenteaftrek is vormgegeven, dient dit doel onvoldoende. We moeten naar een nieuw regime dat bezitsvorming bevordert en jonge mensen in staat stelt een huis te kopen.’
Bron: De Volkskrant, 18-01-2012