CDA wil schenkingsvrijstelling verhogen

Het CDA wil de eenmalige vrijstelling voor schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar verruimen. Het CDA pleit voor een verhoging van het bedrag aan schenkvrijstelling en een verhoging van de leeftijdsgrens tot 45 jaar. Ook moet het mogelijk worden voor grootouders om een dergelijke (belastingvrije) schenking te doen aan kleinkinderen.

Ouders mogen nu eenmalig een belastingvrije schenking aan hun kinderen tussen de 18 en 35 jaar doen van  24.144 euro (2012) of aan kinderen van wie de partner nog in die leeftijdscategorie zit. Er is een verhoging van de vrijstelling tot 50.300 euro als dat geld bijvoorbeeld wordt gestoken in de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning.

Behalve de vrijstellingsbedragen verhogen, wil het CDA dat ook bij schenkingen van grootouders gebruik gemaakt mag worden van de verhoogde vrijstelling voor ouders. En het CDA wil dat (groot-) ouders de mogelijkheid krijgen om de eenmalig verhoogde schenking gespreid te betalen over een periode van een aantal jaren.

Bron: CDA, 17-02-2012