Spaarloon 1 januari 2012 vrijgegeven

DEN HAAG – Werknemers die meedoen aan de spaarloonregeling, kunnen hun opgebouwde tegoed vanaf 1 januari 2012 in z’n geheel opnemen.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën bevestigde donderdag berichtgeving hierover in De Telegraaf.
Het was al bekend dat de spaarloonregeling wordt afgeschaft. Maar het was nog niet duidelijk wanneer en hoe deelnemers hun opgebouwde tegoeden zouden kunnen opnemen.

Als werknemers hun spaarloon in één keer opnemen, heeft dat geen nadelige fiscale gevolgen. Maar het staat deelnemers ook vrij om het geld gewoon te laten staan.

4 jaar
Via de spaarloonregeling kon jaarlijks maximaal 613 euro belastingvrij worden gespaard, waarbij geld naar een geblokkeerde bankrekening ging. De gespaarde bedragen moesten daar 4 jaar blijven staan.

Het kabinet schrapt de spaarloonregeling om geld vrij te maken voor het verlagen van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent. Dat is bedoeld als impuls voor de vastgelopen woningmarkt.

Effect op economie
Het (CPB) denkt niet dat het vrijvallen van het spaarloon een wezenlijk effect op de economie zal hebben, net zoals dat de vorige keren ook niet het geval was. ”Meestal heeft het een tijdelijk effect, geen structureel effect”, aldus Edwin van de Haar van het CPB. Volgens Van de Haar is er nu geen reden een andere verwachting te hebben.

Ook ING-econoom Charles Kalshoven verwacht geen groot effect voor de economie. Volgens hem zal het spaarloon niet “massaal in de economie worden gepompt”.
”Mensen zullen niet meteen naar de winkel rennen met het vrijgekomen geld om grote dingen te kopen. De koopkracht staat onder druk, mensen moeten het geld kunnen en willen uitgeven”, aldus Kalshoven.

Hij wijst erop dat werknemers door de maatregel niet rijker worden. ”In feite gaat het om een lastenverzwaring, want een fiscaal voordeel vervalt”.

Bron: ANP

Spaarder dupe van afschaffing spaarloonregeling

Wie in 2011 een spaarloonrekening heeft geopend, ziet pas op zijn vroegst in 2015 weer iets terug van dat spaargeld, zonder dat hij in de tussenliggende jaren nog geld in mag leggen. Dit is het gevolg van de manier waarop het kabinet de komende jaren de spaarloonregeling wil afschaffen. Vanaf 2012 is het al niet meer mogelijk om geld te storten in deze regeling.

De spaarloonregeling maakt het mogelijk om fiscaalvriendelijk te sparen via de werkgever, omdat maandelijks een deel van het bruto-inkomen gespaard kan worden. Over dit geld hoeft geen inkomstenbelasting betaald te worden. Er mag maximaal 613 euro per kalenderjaar belastingvrij worden gespaard.

Afschaffen spaarloonregeling voor financieren verlaging overdrachtsbelasting

Het afschaffen van de spaarloonregeling is nodig om het verlagen van de overdrachtsbelasting te kunnen financieren, waartoe het kabinet vorige week heeft besloten. “De spaartegoeden die de afgelopen jaren al door spaarders zijn opgebouwd in de spaarloonregeling worden vier jaar na de datum waarop de spaarloonrekening is afgesloten, vrijgegeven”, zegt een woordvoerder van de Belastingdienst.”

Het vrijgeven gaat dus op dezelfde manier als bij de huidige regeling al van toepassing is, alleen kan de spaarder nu vanaf 2012 niet meer inleggen op de spaarloonregeling. “Wie dus in 2011 is begonnen met sparen kan de komende drie jaar niets inleggen en moet toch vier jaar op het spaargeld wachten”, zegt Amanda Bulthuis van Spaarrente.nl “Hierdoor zal het uiteindelijk uitgekeerde bedrag voor spaarders die zijn gestart in 2009, 2010 of 2011 fors lager uitpakken dan waar zij van te voren op gerekend hadden. Als je dit jaar begonnen bent met sparen kun je maximaal een bedrag van 613 euro sparen, dat pas in 2015 weer vrijkomt. Als de regeling niet zou worden afgeschaft, zou het opgebouwde tegoed echter kunnen oplopen tot 2.452 euro. Hier hebben spaarders waarschijnlijk ook op gerekend toen zij hun spaarloonrekening afsloten.”

Geen gebruik gemaakt van de vrijval?

Ook degenen die in 2009 of 2010 een spaarloonregeling hebben afgesloten en geen gebruik hebben gemaakt van de vrijval in september 2010, zullen zich nu tevreden moeten stellen met een lager opgebouwd spaarloontegoed. Tijdens deze vrijval in 2010 is ongeveer de helft van het totale vrijgekomen tegoed opgenomen.

Wat nu?

Omdat de gemiddelde rente voor een spaarloonrekening op dit moment rond de 2 tot 2,5 procent ligt, is het zeker niet aantrekkelijk dat het geld nog lang vaststaat zonder dat er geld bij gestort kan worden. Ter vergelijking: een 3-jarig deposito levert een rente op die varieert van 3 tot 4 procent. Overstappen naar een deposito is echter geen optie. De enige mogelijkheid voor spaarders die in 2011 een spaarloonrekening hebben afgesloten en niet willen wachten tot het geld vrijkomt, is om het geld op te nemen voor één van de wettelijk erkende bestedingsdoelen. Dit kunnen bijvoorbeeld het kopen van een huis, het starten van een bedrijf, het betalen van studiekosten of kinderopvang zijn. Ook het financieren van een periode van onbetaald verlof is mogelijk. In deze gevallen kan het geld tussentijds worden opgenomen, zonder dat de belastingvoordelen vervallen.

Hoeveel spaarloonrekeningen tot nu toe in 2011 zijn afgesloten is nog niet bekend. In 2010 zijn ruim 3,3 miljoen spaarloonrekeningen afgesloten tegenover ongeveer 3,8 miljoen in 2009, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bron: http://www.spaarrente.nl/

Het kantoor aan de binnenkant

Het pand van A en S

Hier de tekst onder de foto.

Vergoeding slachtoffers Madoff goedgekeurd

Slachtoffers van de omvangrijke Madoff-fraude kunnen hun eerste schadevergoeding tegemoet zien. Een Amerikaanse rechter keurde dinsdag betalingen ter waarde van 272 miljoen dollar (195 miljoen euro) goed. Hiermee kunnen 1224 schadeclaims worden gecompenseerd, met een gemiddelde waarde van ruim 222.000 dollar (159.000 euro) per claim.

De curator kreeg daarnaast goedkeuring om een fonds voor gedupeerden op te zetten met daarin 2,6 miljard dollar (1,9 miljard euro) aan teruggehaald geld voor uitbetalingen in de toekomst. Dat geld kan worden uitgekeerd zodra alle gerechtelijke procedures achter de rug zijn.

De Amerikaan Bernard Madoff werd in 2008 opgepakt omdat zijn beroemde beleggingsfonds nep bleek te zijn. Hij had tientallen miljarden dollars van bedrijven en personen verkwanseld. Momenteel zit hij een gevangenisstraf van 150 jaar uit.

Bron: De Financiele Telegraaf

Rabobank schrapt komende jaren ruim 1.200 banen

Rabobank schrapt in 2012 en 2013 ruim 1200 banen om 219 miljoen euro te kunnen besparen. Dat bevestigt een woordvoerder van de bank vanochtend in De Telegraaf.

De ondernemingsraad van de bank buigt zich op dit moment over het voorstel voor het schrappen van de banen. In september wordt het voorstel verder binnen de bank besproken en later dit najaar moet het dan verder uitgewerkt worden. De bank sluit gedwongen ontslagen niet uit.

Op het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht worden 376 van de 6400 banen geschrapt. Verder wil de bank 850 banen schrappen door de inhuur van externen drastisch in te perken.

Bron: NRC Next

Geen nieuwe inleg spaarloon meer mogelijk

Volgend jaar kunnen werknemers niet meer belastingvriendelijk bijsparen in de spaarloonregeling. Dat maakte staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) vrijdag bekend. De beperking van het spaarloon is nodig om de verlaging van de overdrachtsbelasting te kunnen betalen.

Wel blijft spaarloon dat al is ingelegd onder het fiscaal gunstige regime vallen. Uiteindelijk moet de spaarloonregeling opgaan in de nieuwe vitaliteitsregeling. Volgens het regeerakkoord wordt in deze voorziening ook de levensloopregeling voor verlofsparen ondergebracht. De nieuwe regeling moet ,,op zijn vroegst” vanaf 2013 werknemers gaan helpen met het vrijmaken van tijd en geld voor zorgtaken, scholing, opzetten eigen bedrijf of deeltijdpensioen.

De komende jaren wordt het al opgebouwde spaarloon volgens de huidige systematiek jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven. Na vier jaar wordt de spaarloonregeling dan echt opgeheven.

Bron: ANP

Overdrachtsbelasting omlaag naar 2%

Het kabinet heeft de overdrachtsbelasting voor een periode van één jaar verlaagd van 6 naar 2 procent. Deze maatregel is bedoeld om de woningmarkt weer op gang te brengen. De verlaging geldt met terugwerkende kracht tot 15 juni 2011, waarbij de datum van overdracht bepalend is.

Overdrachtsbelasting moet worden betaald bij de aankoop van een huis. Het voordeel voor een huizenkoper is aanzienlijk. Koop je een woning van 250.000 euro dan betaal je geen  15.000 euro belasting meer, maar ‘slechts’ 5.000 euro. Als je dit bedrag meefinanciert in de hypotheek en gemiddeld 5% rente betaalt, levert de maatregel huizenkopers een voordeel op van 15.000 euro over een looptijd van 30 jaar. De tijdelijke verlaging geldt alleen voor particuliere woningen en niet voor bedrijfsonroerend goed.

Het geheel afschaffen van de overdrachtsbelasting is geen optie, dat vindt het kabinet te duur. Deze tijdelijke maatregel kost het kabinet 1,2 miljard euro. Dit bedrag ‘haalt’ het kabinet terug door banken een heffing op te leggen, het spaarloon eerder dan gepland af te schaffen en de aanpak van het misbruik van de vennootschapsbelasting te verscherpen.

Bron: http://weblog.independer.nl/productnieuws/overdrachtsbelasting-fors-omlaag/