Bodem huizenprijzen in zicht

Het Centraal Planbureau denkt dat er binnenkort een einde komt aan de daling van de huizenprijzen. Dat zei CPB-directeur Teulings bij de toelichting op de eerder gepubliceerde ramingen. ‘In onze ramingen gaan we er van uit dat de komende jaren er nog wel iets van prijsdaling zal plaatsvinden, maar vroeg of laat zou daar normaliter de bodem redelijk in zicht moeten zijn.’, aldus Teulings.

De krimp van de Nederlandse economie in 2013 wordt vooral veroorzaakt door het achterblijven van de binnenlandse bestedingen. De voorzichtige groei in 2014 komt bijna volledig uit de aantrekkende wereldhandel.

De investeringen in woningen zullen in de loop van volgend jaar licht toenemen. De voorzichtige groei wordt volgens het Centraal Plan Bureau veroorzaakt door de voorzichtig aantrekkende conjunctuur.

Teulings
”We kunnen goed begrijpen waarom de huizenprijzen gedaald zijn, dat heeft te maken met maatregelen op hypotheekrentegebied die echt onontkoombaar waren, maar tegelijkertijd kan die ook niet meer verklaren dan een daling van een procent of 10. Dus wat dat betreft zou er reden moeten zijn voor enig optimisme”, aldus Teulings.

Bestedingsuitval bij dalende huizenmarkten
In veel industrielanden waren de markten voor koopwoningen de afgelopen jaren niet florissant. De reële huizenprijzen zijn vooral in de VS en in Japan flink gedaald en ook in het Verenigd Koninkrijk en het eurogebied gingen de prijzen omlaag. In Japan zijn reëel dalende woningprijzen al ruim twee decennia gemeengoed; in de andere landen is de marktverslechtering van recenter datum. In de genoemde landen liggen de woningprijzen nog beneden het niveau van 2005 en alleen in de VS lijken de prijzen weer wat te gaan stijgen. Binnen het eurogebied zijn er landen waar de woningprijzen sinds 2005 reëel zijn toegenomen: gestaag in België, met ups en downs in Frankrijk en vanaf 2008 in flink tempo in Duitsland.
Maar het aantal eurolanden waar de huizenprijzen dalen, heeft de overhand. In Ierland en Spanje is de dalende markt het gevolg van overproductie in de periode tot eind 2007. Daarna zijn de prijzen scherp gedaald: in Ierland reëel met 47% en in Spanje met 32% (van 2007 tot 2012). Door de diepe crisis in Griekenland namen ook daar de woningprijzen met zo’n 32% af. In Italië en Nederland is de reële prijsdaling van woningen over 2007-2012 zo’n 19% geweest.

Klik hier voor Centraal Economisch Plan 2013 (pdf, 116 pagina’s)

Bron: NOS/CPB