Ben jij wel of niet bezorgd over jouw hypotheeklasten?

De meeste mensen die in het afgelopen half jaar een hypotheek hebben afgesloten, maken zich geen zorgen over de betaalbaarheid van de maandlasten. Toch zijn er verschillen als je het aan jonge of oudere mensen vraagt.

Zo zegt 22% van de groep tot 35 jaar zich door de coronacrisis wél zorgen te maken over hun maandlasten. Ter vergelijking: bij 55-plussers is dat maar 4%. Dit blijkt uit onderzoek door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Extra lening

Eén op de zeven geïnterviewden heeft naast de hypotheek nog een extra lening – in de vorm van een consumptief krediet – afgesloten voor de financiering van de woning. Van deze groep maakt 27% zich zorgen over de maandelijkse betaling van rente en aflossing.

Uitstel van betaling

Als je verwacht dat je jouw hypotheeklasten niet meer kunt betalen, dan kun je de bank vragen om uitstel van betaling. Je kunt tot maximaal zes maanden uitstel krijgen. Uiteraard moet je het geld later alsnog voldoen.

Stappenplan

Wil jij je hypotheekbetalingen opschorten? Ga dan als volgt te werk:

  1. Zet alle inkomsten en vaste lasten op een rij. Blijft er onder de streep nog genoeg over voor uitgaven zoals boodschappen? Zo nee, dan is de kans groot dat je tijdelijk uitstel van betaling kunt krijgen.
  2. Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact met ons op om uit te leggen wat jouw situatie is en te informeren welke oplossingen er zijn.
  3. Probeer de schuld die je hierdoor opbouwt tot het minimum te beperken. Ooit moet je het geld immers alsnog betalen.
  4. Mochten er veranderingen zijn in je financiële situatie, laat dat dan direct aan ons weten.

Meer informatie

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit artikel of twijfel je wat je moet doen? Neem dan eens contact met ons op, we helpen je graag verder.