APB kort pensioen

Het ABP kondigt een voorgenomen verlaging van de pensioenen aan met 0,5 procent. Bovendien gaat een tijdelijke opslag op de premie omhoog van 1 naar 3 procent.

ABP zegt dat deze maatregelen nodig zijn, omdat de dekkingsgraad te laag is. De verlaging van de pensioenen gaat in vanaf 1 april 2013, maar begin 2013 maakt ABP opnieuw de balans op om te bezien of de verlaging moet worden doorgezet. Zowel de aanspraken van de opbouwende deelnemers als de uitkeringen van de gepensioneerden worden gekort. De werkende deelnemers in het fonds en de werkgevers moeten meer premie betalen. De tijdelijke opslag op de premie gaat dit jaar en volgend jaar omhoog van 1 naar 3 procent.

De ambtenarenbond Abvakabo FNV noemt de ingreep “onzinnig en kortzichtig”. Volgens de bond hanteert De Nederlandsche Bank normen die gebaseerd zijn op “dagkoersen en dagrente”, terwijl de pensioenfondsen er zijn voor de lange termijn. De bond pleit voor een gemiddelde rente over een jaar bij de beoordeling in plaats van een peildatum.

Bron: DFT, 02-02-2012