Akkoord 2012 sociale zekerheid

In het Lenteakkoord ontkomt de sociale zekerheid niet aan ingrepen.

 • De aow-leeftijd gaat vanaf 2013 jaarlijks omhoog. In 2013, 2014, en 2015 met een maand. Daarna drie jaar met 2 maanden. In 2019 stijgt de pensioenleeftijd in één klap met drie maanden. Dan ligt de aow-leeftijd dus op 66 jaar Daarna gaat de pensioenleeftijd ieder jaar met vier maanden omhoog, zodat in 2023 mensen pas vanaf hun 67e met pensioen kunnen. Vanaf 2023 wordt de datum gekoppeld aan de levensverwachting, in stappen van drie maanden per jaar.
 • Als overgangsregeling kunnen mensen tot 2015 gebruik maken van een voorschotregeling. Daarmee kan vanaf de 65e aow worden aangevraagd, op voorwaarde dat die uitkering geleidelijk, maar op korte termijn worden terugbetaald.
 • De doorwerkbonus wordt afgeschaft.
  Het ontslagrecht en de ww worden aangepakt. De duur en hoogte van de ww blijft ongewijzigd.
 • De werkgever draait op voor het eerste half jaar aan ww-uitkering. Het UWV keert de ww uit en verhaalt de kosten op de werkgever.
 • Voor contracten voor onbepaalde tijd komt één nieuwe wettelijk vastgelegde ontslagprocedure, in een civielrechtelijk repressief stelsel. Werknemers kunnen na een huurprocedure in hun bedrijf bezwaar maken bij de rechter als ze het met hun ontslag niet eens zijn. De procedure moet hierdoor verkort worden en werknemers moeten zo beschermd blijven tegen onredelijk ontslag.
 • De ontslagvergoedingen worden gemaximeerd en omgezet in een persoonlijk budget dat gebruikt kan worden voor scholing en werk-naar-werk trajecten.
 • Vanaf 2014 geldt de norm van een kwart maandsalaris per gewerkt jaar als ontslagvergoeding, tot een maximum van een half jaarsalaris.
 • In 2013 wordt de ww-premie voor werkgevers tijdelijk verhoogd.
 • De geplande eigen bijdrage voor de kinderopvang van 15 euro per maand en per huishouden is van tafel. Daarvoor in de plaats komt een proportionele aanpassing van de eigen bijdrage via de eerste kindtabel.
  Gezinnen met een verzamelinkomen van 125.000 ontvangen geen kinderopvangtoeslag meer.