Akkoord 2012 belastingen

Het meest omvangrijke onderdeel van het Lenteakkoord is een palet aan belastingverhogingen, die soms via andere lastenverlichtingen weer worden gecompenseerd:

 • Het hoge btw-tarief gaat vanaf oktober al van 19 naar 21 procent. De BTW verhoging wordt voor 1,5 miljard euro teruggegeven aan de burger via de inkomsten- en loonbelasting.
 • De tarieven van de eerste en tweede schijf worden met 0,4 procentpunt verlaagd, naar 1,55 procent respectievelijk 10,4 procent. Het maximum van de arbeidskorting stijgt met 70 euro.
 • De rest van de opbrengst van de BTW-verhoging wordt vanaf 2014 op vergelijkbare wijze teruggegeven aan de burger. Dit geldt ook voor de opbrengst van lastenverhogingen aardgasheffing, leidingwaterbelasting, kolenbelasting, rode diesel en eurovignet.
 • Volgend jaar moeten werkgevers tijdelijk 16 procent extra belasting betalen over lonen die dit jaar meer dan 150.000 euro bedragen.
  Vertrekbonussen van 531.000 euro of meer worden belast tegen 75 procent.
 • Er komt geen gebruikelijke inflatiecorrectie voor de belastingschijven.
  De al ingevoerde btw-verhoging van 6 naar 19 procent op theaterbezoek wordt vanaf juli teruggedraaid. Zodra de maatregel officieel bekend is gemaakt, kunnen mensen voor het lage tarief al kaartjes voor 1 juli of later aanschaffen.
 • De accijnzen op sigaretten gaan met 35 cent per pakje omhoog. Shag wordt 60 procent per pakje duurder.
  De accijnzen op bier gaan met 10 procent omhoog. Die op wijn en tussenproducten met 15 procent. Sterke drank wordt 6 procent meer belast.
 • De beloofde lastenverlichting van 430 miljoen euro aan het bedrijfsleven wordt niet uitgekeerd.
 • De bankenbelasting wordt verdubbeld.
 • Woon-werkverkeer wordt belast, door het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding. Het vergoeden van zakelijke reizen blijft onbelast.