ABP-pensioen fors omlaag

Pensioenfonds ABP zal de komende twee jaar de pensioenen met in totaal 10 tot 15 procent verlagen, mocht de rekenrente niet aangepast worden.

Dit staat in een vertrouwelijke interne notitie van het ABP, waarover de Volkskrant bericht. ABP heeft de strekking van het bericht ondertussen bevestigd. De korting komt bovenop de al eerder aangekondigde verlaging met 0,5 procent in april volgend jaar.

De pensioenfondsen overleggen met het ministerie van Sociale Zaken en de Nederlandsche Bank over de vaststelling van de rekenrente. Die staat historisch laag, wat de dekkingsgraad van pensioenfondsen aantast.

De pensioenfondsen willen snel duidelijkheid. In het najaar moeten zij de pensioenpremies voor 2013 vaststellen. Verlaging van de pensioenen in 2014 moet volgens de regels bovendien een jaar tevoren, dus dit najaar, aangekondigd.

Actieve deelnemers krijgen met de huidige rekenrente ook te maken met forse verhoging van de pensioenpremie. Die zou bij het ABP met bijna 25 procent omhoog gaan.

Bron: FD, 22-08-2012